Współpraca Cardinal Adam Memorial Hospital w Lusace (Zambia) z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim w Rzeszowie – zakończenie pierwszego w ramach podjętej kooperacji szkolenia medycznego

 

Agatha Lloyd i Mailesi Jere ze Szpitala im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace w Zambii w dniach 8 maja – 26 czerwca 2015 roku brały udział w szkoleniu medycznym z zakresu ultrasonografii. Półtora miesięczny kurs podnoszący ich kwalifikacje odbywał się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Przedsięwzięcie to wynik nawiązanej w ubiegłym roku współpracy, której Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” była inicjatorem. Sam pomysł zrodził się po odbytej w 2013 roku podróży do Zambii, która związana była z prezentacją wystawy poświęconej Patronowi Fundacji w Muzeum Narodowym w Lusace. Po kilkumiesięcznych staraniach i prowadzonych rozmowach, 1 października 2014 roku podpisano w Rzeszowie porozumienie, które stwarza dla Cardinal Adam Memorial Hospital możliwość uczestniczenia w kursach podnoszących kompetencje członków tamtejszego zespołu medycznego, wymianach i specjalistycznych konsultacjach. Na mocy odrębnej umowy z Konferencją Episkopatu Zambii i Szpitalem im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace, Fundacja wspiera ich kooperację z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim w Rzeszowie. Odpowiada także za wszelkie sprawy organizacyjne, przede wszystkim te dotyczące finansowania przedsięwzięć z nią związanych.

Zakończone dziś szkolenie stanowiło pierwszy etap realizacji programu pomocy dla Cardinal Adam Memorial Hospital. W ciągu sześciu tygodni intensywnej pracy, Agatha Lloyd i Mailesi Jere uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w Zakładzie Radiologii, Klinice Ginekologii i Położnictwa oraz Klinice Noworodków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. W prawidłowy przebieg całego przedsięwzięcia zaangażowanych było wiele osób. Wśród nich:

 • Bogdan Romaniuk – Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, pomysłodawca projektu;
 • Witold Wiśniewski – Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie;
 • Anna Hartman-Ksycińska – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie;
 • Jolanta Kluz-Zawadzka – Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Konsultant Wojewódzki przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie;
 • Justyna Filipowska – Kierownik Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, wraz ze swoim zespołem medycznym w składzie: Morad Kuchniak, Damian Mnich, Anna Knot, Michał Skręt i Sławomir Chrzanowski;
 • Katarzyna Dąbek, Kamil Gierek i Jan Gdula z Kliniki Noworodków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie;
 • Agnieszka Florek, Alina Kwater-Zuzak i Hubert Hrycelak z Kliniki Ginekologii i Położnictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Wyżej wymienionym osobom Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje za życzliwość, trud włożony w przygotowanie kursu oraz opiekę nad dwuosobową delegacją Szpitala im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Szczególne słowa podziękowania Fundacja kieruje również do Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, Stanisława Kruczka – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, i Stanisława Sienko – Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa, za okazane wsparcie, pomoc i umożliwienie realizacji szkolenia.

Dziękujemy także Irenie Baran, Dyrektorowi Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, i Marcie Augustyn-Bieda, Kierownikowi Internatu Zespołu Szkół, za ciepłe przyjęcie, rodzinną atmosferę i zakwaterowanie Agathy Lloyd i Mailesi Jere na czas ich pobytu w Rzeszowie.

 

Dziękujemy ponadto:

 • Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pretorii;
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemarowi Cisło – Dyrektorowi Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie;
 • Wacławowi Szary – Prezesowi Zarządu OPTeam S.A.;
 • Stanisławowi Rokosz – Wójtowi Gminy Dębica;
 • Piotrowi Cielec – Wójtowi Gminy Ostrów.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i realizacji całego przedsięwzięcia.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Fot. Katarzyna Cesarz.