SERCE BEZ GRANIC – BLIŹNIEMU SWEMU

 

Dwie fundacje: Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granicˮ oraz Fundacja „Bliźniemu Swemu…ˮ Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Dwa szczytne cele. Jedno wspólne przedsięwzięcie.

Około trzysta osób wzięło udział w balu, którego celem było wsparcie budowy domu dla polskich lekarzy i wolontariuszy przy Szpitalu im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace (Zambia) i pomoc podopiecznym Domu Dziecka pn. „Ochronka im. św. Brata Albertaˮ w Stalowej Woli. Wydarzenie odbyło się w Hotelu ARŁAMÓW w dniu 19 września 2015 roku i zgromadziło ludzi, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka.

Już sam udział w Balu Dobroczynnym SERCE BEZ GRANIC – BLIŹNIEMU SWEMU wspierał cele, dla których został on zorganizowany. Podczas wydarzenia odbyła się także zabawa fantowa i aukcja dzieł sztuki, za których przygotowanie i przeprowadzenie odpowiedzialna była Fundacja „Bliźniemu Swemu…ˮ. Ponadto: unikatowy program artystyczny i nieodzowna część taneczna – wszystko po to, aby każdy z uczestników miło wspominał spędzony czas. Kolejne punkty poświęcone dziełom obu fundacji, jak również prezentacja projektu budowy domu dla polskich lekarzy i wolontariuszy przy Szpitalu im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace miały nieustannie przypominać zgromadzonym o misji całego przedsięwzięcia.

Jak powiedział Bogdan Romaniuk, Fundator Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granicˮ i Dyrektor Muzeum „Misjonarza Afrykiˮ w Hucie Komorowskiej – Pomysł realizacji tego projektu zrodził się po podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Cardinal Adam Memorial Hospital a Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, oraz następnie Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Kooperację pomiędzy polskimi szpitalami a CAMH udało się nawiązać dzięki wsparciu i staraniom Fundacji. Teraz chcemy to wszystko rozszerzyć i stworzyć w Lusace miejsce, gdzie lekarze i wolontariusze z Polski zyskają możliwość zakwaterowania, co z kolei bardzo ułatwi im pracę na misji. I dodał – Pierwsza edycja balu odniosła sukces – już są prowadzone przygotowania do budowy domu w Lusace, który umożliwi tak lekarzom jak i innym wolontariuszom z Polski, pracę w Cardinal Adam Memorial Hospital. Udało się także zabezpieczyć potrzeby podopiecznych Domu Dziecka w Stalowej Woli, nad którym pieczę sprawuje Fundacja im. św. Brata Alberta. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła.

Zdjęcie 01

Od prawej: Ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło – Dyrektor Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Bp George Lungu – Dyrektor
ds. Zdrowia z ramienia Konferencji Episkopatu Zambii, prowadzący Bal Dobroczynny SERCE BEZ GRANIC – BLIŹNIEMU SWEMU: Anna Wendzikowska
i Marcin Cejrowski

Zdjęcie 02

Od prawej: Bogdan Romaniuk – Fundator Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granicˮ i Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Emil Jurkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji „Bliźniemu Swemu…ˮ Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Zdjęcie 14

Zdjęcie 08

Andrzej Bajor, Właściciel STALBUDOWA KAZEX, przedstawia projekt budowy domu dla polskich lekarzy i wolontariuszy przy Szpitalu im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Lusace

Zdjęcie 10

Zdjęcie 11

Anna Jurksztowicz-Dębska

Zdjęcie 12

Krzesimir Dębski

Zdjęcie 03

Magdalena Kołcz (skrzypce) i Aneta Czach (fortepian)

Zdjęcie 09

Anna Kwas i Mateusz Mijal

Zdjęcie 04

Katarzyna Liszcz (sopran)

Zdjęcie 06

Zespół Mr. Pollack

Zdjęcie 07

Zespół Ricky-Lion’a

Organizatorzy Balu Dobroczynnego SERCE BEZ GRANIC – BLIŹNIEMU SWEMU serdecznie dziękują za wsparcie:
– GRUPIE AZOTY
– Klubowi Piłki Siatkowej Chemik Police S.A.
– Olimp Laboratories Sp. z o.o.
– Fabryce E-Biznesu Sp. z o.o.
– Inno Systems Sp. z o.o.
– Centrum Promocji Biznesu
– Firmie Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o.
– Firmie Mercedes-Benz
– Firmie STALBUDOWA KAZEX
– Firmie Piano Rolf
– Panu Adamowi Pałackiemu
– Poręczeniom Kredytowym Sp. z o.o.
– Firmie Nowy Styl Sp. z o.o.
– Firmie MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.
– Inżynierii Rzeszów S.A.
– Fabryce Porcelany AS Ćmielów
– MGW Pracowni Glamour
– Uzdrowisku Rymanów S.A.
– Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.
– Fundacji PGE – Energia z Serca
– Zarządowi PGE OBRÓT S.A.
– CONCEPT XXI Sp. z o.o.