7. rocznica przyjęcia sakry biskupiej Bp. Krzysztofa Nitkiewicza

1405509729
J.E. Krzysztof Nitkiewicz
Biskup diecezji sandomierskiej 
Ekscelencjo, Księże Biskupie.
W związku z siódmą rocznicą przyjęcia sakry biskupiej, prosimy przyjąć życzenia wielu Łask Bożych, opieki Św. Faustyny i Bł. Michała Sopoćki, zdrowia oraz potrzebnych sił w wypełnianiu pasterskiego i biskupiego posłannictwa. Niech nieustająca opieka Matki Bożej oraz Jej wstawiennictwo będą pomocą oraz drogowskazem w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech Duch Święty kieruje Ekscelencją jako strażnikiem prawdy i dobra Kościoła, a głoszona przez Księdza Biskupa Dobra Nowina napełnia ludzi żywą wiarą, nadzieją i miłością Miłosiernego Jezusa Chrystusa.
Życząc tych Bożych darów w służbie Chrystusowemu Kościołowi,
Z zapewnieniem o modlitwie,
Zarząd Fundacji
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”
Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ