Życzenia imieninowe dla Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej

BP Nitkiewicz

Ekscelencjo, Księże Biskupie-

Z okazji imienin, składamy na ręce Księdza Biskupa życzenia wielu Łask Bożych, opieki Świętego KRZYSZTOFA, zdrowia oraz potrzebnych sił w wypełnianiu pasterskiego i biskupiego posłannictwa.

Niech nieustająca opieka Matki Bożej oraz Jej wstawiennictwo   u Miłosiernego Jezusa będą pomocą oraz drogowskazem w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech Duch Święty kieruje Ekscelencją jako strażnikiem prawdy i dobra Kościoła, a głoszona przez Księdza Biskupa Dobra Nowina napełnia ludzi żywą wiarą, nadzieją i miłością.

Życząc tych Bożych darów w służbie Chrystusowemu Kościołowi,
Z zapewnieniem o modlitwie,

Zarząd Fundacji
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

Ks.Dyrektor i Pracownicy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

róże

Fot. Internet