Napisali do Nas wiele ciepłych słów i życzeń m.in.

009

Bp Krzysztof Nitkiewicz Biskup Sandomierski i Biskupi z całej Polski

Ambasador USA w Polsce Pan Paul W. Jones

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk

dr Mateusz Szpytma Wiceprezes IPN w Warszawie oraz Dyrektorzy i pracownicy oddziału IPN w Warszawie i Rzeszowie

Otrzymaliśmy życzenia z Komisji Episkopatu Polski ds. Misji od o. dr Kazimierza Szymczychy

Dyrektora Krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych ks. prałat Tomasz Atłasa

ks. Marceli Prawica misjonarz z podziękowaniem jeszcze raz za przyjaźń i sfinansowanie studni.

Rodzina Kardynała Adama Kozłowieckiego na czele z s. Oktawią Kozłowiecką

Od
Przedstawicieli Polonii Niemieckiej Pani Genowefy Bialkovski
od
Posłów, senatorów, starostów i Wójtów oraz Burmistrzów i przewodniczących Rad Powiatów i Gmin, Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrektorów Banków, Prezesów Fundacji i Stowarzyszeń, Uczelni wyższych, Dyrektorów Szkół i Gron Pedagogicznych wraz z uczniami, Zgromadzeń Żeńskich, Przedsiębiorców i Instytucje kultury oraz osób prywatnych… .

008amb_pwjones1004atlasszymczycha

006 romaniuk

001 marceli

Misjonarz ks. Marceli Prawica