Siostry Klawerianki z Krosna w Muzeum

IMG_20170215_125534 IMG_20170215_130404

W dniu 15 lutego odwiedziły nas  siostry Klawerianki z Krosna.

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (SSPC)

Charyzmat: animacja misyjna mająca na celu informowanie i formowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do współpracy w ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Zgromadzenie zostało założone w 1894 r. przez bł. Marię Teresę Ledóchowską w szczególnym momencie historii, gdy Afryka końca XIX w. dźwigała ciężar niewolnictwa.

Zgodnie z hasłem Założycielki: «Z rzeczy boskich najbardziej boską z jest współpraca nad zbawieniem dusz» – siostry klawerianki poświęcają temu celowi siebie same i całe swe życie, realizując go przede wszystkim poprzez osobiste dążenie do doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej oraz działalność apostolską mającą na celu budzenie i ożywianie ducha misyjnego, informowanie i formowanie świeckich do współpracy w dziele misyjnym Kościoła.

Siostry realizują ten cel poprzez:

*  świadectwo życia i modlitwę;
*  katechezy misyjne, prelekcje, spotkania formacyjne, dni skupienia itp.
*  zakładanie i prowadzenie grup misyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
*  prowadzenie Diecezjalnych Sekretariatów Misyjnych;
*  współpracę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi;
*  redakcję miesięcznika „Echo z Afryki i innych kontynentów” w 9 językach; prowadzą administrację i ekspedycję tychże czasopism;
*  utrzymywanie regularnej korespondencji z misjonarzami i darczyńcami misji;
*  wspomaganie duchowe i materialne misje najbardziej potrzebujących środków do ewangelizacji;
*  prowadzenie adopcji serca;
*  angażowanie w animację misyjną osób świeckich w charakterze świeckich współpracowników klaweriańskich;
*  utrzymywanie muzeów i organizowanie wystaw misyjnych itp.