Czcigodny Bp Edward Frankowski JUBILAT

 W imieniu Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” i Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ jednocześnie Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej składamy na ręce Waszej Ekscelencji najserdeczniejsze życzenia z okazji 80.urodzin. Prosimy przyjąć słowa najlepszych życzeń, wielu łask Bożych, zdrowia pomyślności i opieki Matki Bożej w tym szczególnym Roku 100 rocznicy Objawień Fatimskich. W tym szczególnym dniu zapewniamy Waszą Ekscelencję o naszej modlitwie w intencji księdza Biskupa za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i naszego patrona Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie Panu, Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic” oraz ks. Daniel Koryciński Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej wraz z pracownikami.