,,In nomine Domini.” Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ ( 1911- 2007). NOWA WYSTAWA MULTIMEDIALNA W RZYMIE

Zarząd Fundacji im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC,serdecznie zaprasza od 11 października do 4 listopada 2017 r.  na nową multimedialną wystawę pt. ,,IN NOMINE DOMINI” Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ ( 1911-2007), która czynna będzie dla zwiedzających na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, w godzinach pracy Uniwersytetu

 

Wstęp wolny!