Życzenia nadesłane od J.E. Bp Krzysztofa Nitkiewicza i J.E. Bp Edwarda Frankowskiego

Proszę przyjąć serdeczne życzenia wielkanocne. Niech łączność z Chrystusem Zmartwychwstałym będzie źródłem nowego życia,  prowadząc do pełnej jedności z Bogiem i z ludźmi.

Bp Krzysztof Nitkiewicz

i

Bp Edward Frankowski