Wystawa ,, Książę Kościoła” w Parafii Włostów 29 czerwca do 9 lipca 2018 r.

Kardynał Kozłowiecki u bł. Wincentego Kadłubka, patrona diecezji sandomierskiej.
W dniach 29 czerwca – 9 lipca wystawa naszym misjonarzu z banerem promującym Miasto i Gminę Kolbuszowa, w parafii Włostów, w której narodził się bł. Wincenty Kadłubek.
Parafia Włostów, a tym samym i miejscowość o tej samej nazwie, należy do najstarszych w regionie. Uznaje się, że powstała przed 1153 r. Według niepewnych informacji ks. Jana Wiśniewskiego pierwszy kościół we Włostowie wybudował Piotr Dunin Włast herbu Łabędź, sławny możnowładca śląski, fundator aż 72 świątyń. W tymże włostowskim kościele miał być ochrzczony Wincenty Kadłubek, urodzony w pobliskim Karwowie. Zachowany do dzisiaj kościół włostowski – mimo późniejszej rozbudowy – zawiera średniowieczny trzon. Zapewne wybudowany został w drugiej połowie XIII w., co można wnioskować po późnoromańskim (lub wczesnogotyckim) stylu, a właściwie to przejściowym, od romańskiego do gotyckiego. Widać to wyraźnie w prezbiterium, w jego jednoprzęsłowym sklepieniu krzyżowym, a także w oknach północnej ściany nawy. Pierwszą rozbudowę kościół przeszedł w XIV wieku . Wtedy też mógł otrzymać wieżę. W pierwszych dwóch dziesiątkach lat XVI w. świątynia została przekształcona, zaś w tym samym stuleciu, w 1586r. dobudowana została kaplica. Ufundowali ją: ówczesny właściciel dóbr włostowskich Wojciech Wielicki i jego żona z Duninów. Dalsze zmiany w architekturze tego zabytku nastąpiły w XVIII w., a także w następnym, już w czasach Karskich. Włostowski kościół został silnie zniszczony w czasie działań wojennych w II połowie 1944r. (spalony przez Niemców 6 sierpnia) i w styczniu 1945r., kiedy to rejon ten znalazł się w ogniu ciężkich walk radziecko-niemieckich. W pierwszych powojennych latach nie nadawał się do użytku. Nabożeństwa odbywały się wtedy w kaplicy grobowej Karskich na cmentarzu. Kościół odbudowany został w latach 1945-1947 staraniem księdza proboszcza Tadeusza Garbacza. W czerwcu 2000r. staraniem księdza proboszcza Jerzego Siary na placu kościelnym odsłonięty został wykonany z brązu przez Stanisława Kowalówkę pomnik papieża Jana Pawła II, który stoi przed prezbiterium. Napis z boku cokołu głosi dedykację „Ojcu Świętemu Janu Pawłowi II, w hołdzie za umocnienie świata i wprowadzenie kościoła w III tysiąclecie, ks. kanonik Jerzy Siara z parafianami”. Przed wejściem do wnętrza kościoła przez boczną kruchtę warto zwrócić uwagę na mały kamienny zegar słoneczny z XVIII w. umieszczony na południowej ścianie nawy. Nawa główna z I połowy XIV w. jest niewielka, nakryta drewnianym, belkowatym stropem pochodzącym z powojennej odbudowy. Nawa przedłużona jest niskim prezbiterium – najciekawszym i najstarszym w tym kościele. Tu też zachowały się ślady pierwotnego okienka wczesnogotyckiego, a także urokliwe sklepienie nadające średniowieczny nastrój włostowskiej świątyni i kojarzącej się z błogosławionym Wincentym Kadłubkiem, który w tym kościele miał być ochrzczony – tak utrzymuje miejscowa tradycja. Wszak niedaleki Karwów – rodowa siedziba kronikarza – należy do parafii Włostów.
Do parafii należą:
Gojców (2 km), Grocholice (2 km), Karwów (3 km – tu urodził się W. Kadłubek), Krzyże (4 km), Pensławice (3 km), Swojków (2 km), Tudorów (2 km), Włostów
.
Proboszcz: Ks. Paweł Goliński (od 2013 roku)

Urodził się w 1966 roku. Ochrzczony został w Drzewicy. Później, gdy powstała parafia Radzice, tam służył do Mszy św. W Radzicach uczęszczał do szkoły podstawowej, a w Opocznie do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Po maturze poszedł do seminarium w Sandomierzu. Święceń kapłańskich w radomskiej katedrze udzielił mu 25 maja 1991 roku bp Edward Materski. Był wikariuszem w parafiach w Ostrowcu Świętokrzyskim. Później zdecydował się wyjechać na Białoruś. Tam był proboszczem przez 16 lat. Do Polski wrócił w 2013 roku i od 7 lipca 2013 roku jest proboszczem w naszej parafii.

Msze święte:
Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 11:30; 16:00
Święta państwowo zniesione: 7:00; 9:00; 17:00
Dni powszednie: 6:30; 16:00 (w październiku); 17:30 (w soboty)
Od maja do października w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 16:00 jest odprawiana Msza św. w Karwowie, w miejscu narodzin bł. Wincentego Kadłubka.
Różaniec św. – Cały październik:
Poniedziałek – sobota godz.: 17:00
Niedziela godz.: 15:30
Nabożeństwa Majowe – Cały maj:
Poniedziałek – Sobota godz.: 18:00
Niedziela godz.: 15:30
Odpusty:
Św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)Bł. Wincentego Kadłubka (II sobota i niedziela października)
Zapraszamy na stronę parafii: http://parafia-wlostow.pl/

fot. x. D. Koryciński