,,Razem bezpieczniej”- czyli otwarcie Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2019-06-18

Biskup Sandomierski, Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej otworzyli punkt pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Huta Komorowska 32 A.

18 czerwca 2019 r. w gronie wielu znamienitych gości odbyło się symboliczne otwarcie w Auli KUL w Stalowej Woli 5 punktów pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem. ( Więcej na ulotce).

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Udzielana pomoc jest nieodpłatna dla osób zainteresowanych. Punkt w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej czynny jest raz w tygodniu.

Zapraszamy we wtorki od godziny 13.00 do 18.00

Osoby poszkodowane w swojej krytycznej sytuacji mogą natychmiast dzwonić.

Całodobowy dyżur jest pod nr tel. 530 310 430

Fot. K Cesarz