J.E. Bp Edwardowi Frankowskiemu w dniu imienin 13 października 2019 r.

J. E. bp Edward Frankowski

Prezes Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic”

W imieniu Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”  i Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ a także w imieniu Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej i pracowników Muzeum składamy na ręce Biskupa   najserdeczniejsze życzenia z okazji  imienin.

Prosimy przyjąć słowa najlepszych życzeń zdrowia, pomyślności i wielu łask Bożych na każdy dzień.

W tym szczególnym dniu zapewniamy księdza Biskupa o naszej modlitwie we wszystkich intencjach  za   wstawiennictwem  św. Edwarda i naszego patrona Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

W dniu imienin  polecamy w modlitwie  osobę  księdza Biskupa NMP i  składamy  dziękczynienie  Bogu za dar tak pięknego  życia i kapłaństwa.

Łącząc wyrazy szacunku i pozdrowień  

 Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego  ,,Serce bez granic”

Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 

wraz z pracownikami oraz  Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej.