13 rocznica śmierci Kardynała Adama Kozłowieckigo SJ ( 2007-2020)

Upamiętnili swojego Rodaka

W niedzielę, 27 września w Hucie Komorowskiej upamiętniono życie
i działalność zmarłego w 2007 r. wybitnego misjonarza Afryki kard. Adama Kozłowieckiego. Mszy św. w kościele parafialnym przewodniczył ks. Marek Dzóba, proboszcz parafii św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim, i jedocześnie wiceprezes Zarządu  fundacji  „Serce bez granic”. Homilię wygłosił ks. Marek Flis, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu, wiceprezes Fundacji. W wygłoszonym słowie przypomniał o wypełnianiu powołania misyjnego przez kard. Adama Kozłowieckiego –  Kardynał jest doskonałym wzorem w jaki sposób, po doświadczeniu ogromu zła i cierpienia w obozach koncentracyjnych, umieć pogodnie patrzeć na życie i cieszyć się każdą jego chwilą. Całe życie zakonno-misyjne kard. Adama było służbą. Najpierw jako misjonarza, później jako misyjnego biskupa i kardynała– podkreślił ka. Marek. Tego dnia została również zaprezentowana wystawa „Książe Kościoła”, prezentująca życie i działalność kard. Kozłowieckiego SJ.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyli: Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Daniel Koryciński, przedstawiciele Fundacji  im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic” Dariusz Bździkot  wraz z  żoną, Dyrektor  Muzeum Bogdan Romaniuk oraz  kustosz Muzeum  Katarzyna Cesarz.     

Ks. kard. Adam Kozłowiecki urodził się l kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej. Był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau, jezuitą, misjonarzem, pierwszym arcybiskupem metropolitą Lusaki w Zambii, w 1998 roku otrzymał od Jana Pawła II godność kardynalską. Zmarł w Lusace  28 września 2007 r. w wieku 96 lat i tam został pochowany.

Kardynał A. Kozłowiecki był jednym z architektów pojednania między Polakami a Niemcami, budował także mosty między Europą a Afryką. Nosił Afrykę w sercu, broniąc jej prawa do niezależności. Celem jego działań było zbudowanie cywilizacji miłości, zapewniającej pokojowy i harmonijny rozwój i współistnienie narodów na fundamentach Ewangelii.

                                                                                                Ks. D.K / KC

ks. Marek Flis Fundator Fundacji im. ks. kardynała Adama Kozłowieckigo ,, Serce bez granic”
fot. Archiwum
Msza święta w dniu 27 – 09 – 2020 r. w kościele w Hucie Komorowskiej. Od lewej ks. Daniel Koryciński, Ks. Marek Flis, Ks. Marek Dzióba, Ks. Tomasz Zdyb, Proboszcz miejsca Ks. Ryszard Oleksak
Archiwalne / Zdjęcie z pogrzebu Kardynała 5 października 2007 r.