Sandomierskie Betlejem 2020

„Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są w ręku Boga. On nadaje im sens oraz wskazuje kierunek dalszej drogi” – bp Krzysztof Nitkiewicz.