luty 2009 Gratulacje, życzenia i podziękowania

 Gratulacje, życzenia i podziękowania
 

 Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze z okazji nominacji na metropolitę szczecińsko-kamieńskiego Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic” składa gratulacje oraz pragnie podziękować za zaangażowanie w prace na rzecz Fundacji i życzy wszelkich łask od Boga, zdrowia i sił potrzebnych do pełnienia posługi w nowej archidiecezji.

Niech Maryja, Pani Częstochowska, wspiera na wszystkich drogach pasterzowania w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Jednocześnie dziękujemy za deklarację dalszej pracy w Fundacji, jako członka Zarządu.

Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu, Prezesowi Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic”, w dwudziestą rocznicę pasterskiej posługi, Zarząd Fundacji pragnie złożyć szczere życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia, by nadal Swym niezwykłym entuzjazmem, gorliwością, zaangażowaniem społecznym pociągał wszystkich do Chrystusa…