2009.05.08. – Spotkanie z Ks. Janem Krzysztoniem (Zambia)

2009.05.08. – Spotkanie z Ks. Janem Krzysztoniem (Zambia)
W piątek, 08.05.2009 r. w Sandomierzu obyło się wyjątkowe spotkanie Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic”. Na zaproszenie Ks. Bp-a Edwarda Frankowskiego w spotkaniu uczestniczył Gość Specjalny, wieloletni współpracownik Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Misjonarz z Zambii w Mpunde – ks. Jan Krzysztoń. W posiedzeniu wzięli udział również jako Goście: ks. prałat Zygmunt Gil – Kanclerz Kurii Diecezji Sandomierskiej, Ks. Jan Biedroń – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

 


 
Kliknij zdjęcie, by obejrzeć galerię 

 Po wspólnej modlitwie, Ks. Bp E. Frankowski przedstawił Honorowemu Gościowi Zarząd Fundacji, jej główne cele statutowe. Następnie, w bardzo luźnej atmosferze, Ks. Jan Krzysztoń – jedyny Proboszcz Misjonarz, którego Wikarym na misji był Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki – Książę Kościoła, wspominał tego wspaniałego Kapłana Misjonarza rodem z Huty Komorowskiej. Wszyscy zebrani, po raz kolejny doświadczyli poczucia wielkiej duchowości, humoru, a przy tym wielkiej Miłości Księdza Kardynała do prostego człowieka. Członkowie Zarządu w swoich wypowiedziach przedstawiali zakres zaawansowania prac w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia prac inwestorskich związanych z renowacją oficyny dworskiej i parku w Hucie Komorowskiej. Przedstawiono już zrealizowane działania: I Obchody Dni Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego (28.09.2008 do 06.10 2008); przebieg koncertu Antoniny Krzysztoń w 98 – rocznicę urodzin Księdza Kardynała, zaprezentowano albumu pod red. ks. prof. L. Grzebienia „Serce bez granic; Apostoł Afryki, Obywatel świata, Rodak z Huty Komorowskiej – ks. kard. Adam Kozłowiecki SJ 1911-2007”. Zwracano uwagę na bliskie kontakty Zarządu Fundacji ze Zgromadzeniem Księży Jezuitów w Krakowie.(…) Wzruszony Ks. Jan Krzysztoń mówił o tym jak Ks. Kardynał Adam bardzo kochał Hutę Komorowską i swoje rodzinne strony. Przytoczył szereg zdarzeń z życia oraz pracy Księdza Kardynała Adama. Spotkanie zakończone modlitwą w intencji Patrona Fundacji. Rozmowy, prowadzone w bardzo serdecznej atmosferze, przeniosły się poza salę posiedzenia. Ustalano terminy kolejnych spotkań oraz zakresu wspólnej pracy nad utrwalaniem w pamięci rodaków tej wspaniałej Postaci. (…)

 

                                                                                                                                                                       Dariusz Bździkot / Mariusz Wołosz

Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczący w tym szczególnym spotkaniu z Ks. Janem Krzysztoniem, składają Ks. Bp. Edwardowi Frankowskiemu szczególne słowa podziękowania i wdzięczności za jego zorganizowanie oraz wzięcie w nim tak otwartego udziału.