3 czerwca 2009 r. Zmiana adresu e-mail Fundacji

Od 3 czerwca 2009 r. nastąpiła zmiana adresu e-mail Fundacji na:

fundacja@cardinalekozlowiecki.pl
 
Poprzedni adres fundacja@kozlowecki.pl jest nieaktualny.