18 stycznia 2010 r. – Spotkanie przedstawicieli Zarządu Fundacji z ks. prof. Ludwikiem Grzebieniem SJ

     W poniedziałek, 18 stycznia 2010 r. w Krakowie doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Fundacji z ks. prof. Ludwikiem Grzebieniem SJ – przyjacielem i wielkim sprzymierzeńcem Fundacji w zakresie utrwalania i rozpowszechniania wiedzy na temat wspaniałej pracy misyjnej oraz osobowości Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego. 
        Przedstawiciele Fundacji przekazali na ręce Księdza Profesora świąteczne pozdrowienia od Ks. Bp Krzysztofa Nitkiewicza oraz Ks. Bp Edwarda Frankowskiego. W bardzo serdecznej atmosferze uczestnicy spotkania rozmawiali o stanie zaawansowania prac nad tworzeniem Centrum Misyjnego oraz Muzeum w Hucie Komorowskiej poświęconego Patronowi Fundacji.
      Tego samego dnia, również w Krakowie, doszło do roboczego spotkania w sprawie organizacji i przygotowania do realizacji określonych prac na terenie kompleksu pałacowo – parkowego Rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej wynikających z harmonogramu inwestycyjnego całego zadania.
       W obu spotkaniach ze strony Zarządu uczestniczyli: Ks. Marek Flis – Dyrektor Ekonomiczny WSD w Sandomierzu, Bogdan Romaniuk, Dariusz Bździkot.

.