2011.01.06 Inauguracja Roku Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

6 stycznia 2011 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego w diecezji sandomierskiej nastąpi inauguracja obchodów 100. rocznicy urodzin Wielkiego Misjonarza naszej diecezji ks. kard. Adama Kozłowieckiego SJ.
Hasło obchodów: „Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki SJ – Misjonarz Afryki”. Uroczystej Mszy świętej 6 stycznia 2011 roku w bazylice katedralnej w Sandomierzu o godz. 10.30 będzie przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Następnie odbędzie się spotkanie w Domu Katolickim.

W ciągu całego roku będzie miało miejsce wiele spotkań, wykładów, konkursów i sesji naukowych, poświęconych osobie ks. kard. Adama Kozłowieckiego SJ.

2011.01.06 Inauguracja Roku Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego – Sandomierz

                                  Poprzez obchody 100. rocznicy urodzin Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, chcemy przybliżyć postać tego wielkiego syna polskiego Kościoła, misjonarza Afryki i więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. To nie prawda, że dzisiaj brakuje autorytetów, ludzi, których można by naśladować w ich poświęceniu Bogu, służbie człowiekowi i ojczyźnie. Kardynał Kozłowiecki SJ jest jednym z nich i dlatego warto przyjrzeć się jego życiu i dziełom.

+ Krzysztof Nitkiewicz
+ Edward Frankowski
Pasterze Diecezji Sandomierskiej

Cele i założenia Roku Jubileuszowego Ks. Kardynała Kozłowieckiego SJ:
zapoznanie wiernych Diecezji Sandomierskiej z życiem i pracą Księdza Kardynała: konferencje katechetyczne, konkursy misyjne, sesje naukowe,
ukazywanie wielkiej miłości Księdza Kardynała do Kościoła i Polski
danie obecnemu młodemu pokoleniu i przyszłym wzoru do naśladowania człowieka wierzącego, wykształconego, misjonarza kochającego bliźniego a zarazem pełnego pokory Świadka Chrystusa
duchowe i materialne wspomaganie dzieł misyjnych: Księga Duchowej Pomocy Misjom, animacje misyjne w parafiach i szkołach, zbiórki pieniężne, wydawanie folderów, plakatów informujących o pracy sandomierskich misjonarzy pracujących w różnych częściach globu ziemskiego
promocja i upowszechnianie idei wolontariatu na rzecz misji.


Program obchodów Roku Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ:
06 stycznia 2011 r. – inauguracja Roku Jubileuszowego: Inauguracja Roku Jubileuszowego Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
6 stycznia 2010 r.
10.30 – Bazylika Katedralna w Sandomierzu. Msza św. Pontyfikalna.
12.00 –Dom Katolicki: – Chór – „Gaude Mater….”
– Słowo wprowadzenia Księdza Biskupa Ordynariusza
– Referat – Kardynał Kozłowiecki członkiem Towarzystwa Jezusowego
– Referat – Misyjna działalność Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
– Krótki program słowno – muzyczny
– Informacje o Fundacji..
Dla chętnych film o księdzu Kardynale.
W holu Domu Katolickiego – Wystawa przygotowana przez Fundację Księdza Kardynała Adam Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic”.

01 kwietnia 2011 r. – setna rocznica urodzin Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ
29 kwietnia 2011 r. – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II- ej Wojny Światowej;
25 września 2011 r. Ogólnopolskie uroczystości Jubileuszowe w Majdanie Królewskim;
28 września 2011 r.
– 4. rocznica śmierci Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ;
06 stycznia 2012 r. – Dzień Misyjny – zakończenie Roku Jubileuszowego.

Folder informujący o Obchodach Roku Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego
(kliknij, aby powiększyć)