2011.01.28 Wizyta w Krakowie.

       W dniu 28 stycznia przedstawiciele Fundacji : Bogdan Romaniuk – wiceprezes Fundacji, Dariusz Bździkot -sekretarz Zarządu oraz ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, spotkali się z przedstawicielami Zakonu Ojców Jezuitów na czele z Ojcem Prowincjałem ks. Wojciechem Ziółkiem SJ. W spotkaniu uczestniczyli również: ks. prof. Henryk Pietras SJ – Rektor Ignatianum, ks. prof. Ludwik Grzebień SJ, ks. dr Bogusław Steczek SJ, ks. dr Stanisław Cieślak SJ oraz Jacek Zaryczny – redaktor WAM-u.
Fundacja przedstawiła program obchodów trwającego w Diecezji Sandomierskiej Roku Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego, członka Towarzystwa Jezusowego. Owocem tego spotkania jest poszerzenie i pogłębieni treści album poświęconego osobie Ks. Kardynała. Tego dzieła dokona doskonały historyk Zakonu Jezuitów ks. prof. Ludwik Grzebień SJ. Została podjęta decyzja, że Zgromadzenie włączy się w obchody Roku Jubileuszowego, Swego współbrata przez uroczystości w Starej Wsi i na Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…

             Po zakończonych rozmowach z przedstawicielami Uczelni i Zakonu, członkowie Fundacji spotkali się z ks. kard. Stanisławem Nagy SCJ, który udzielił, po raz kolejny, całemu dziełu podjętemu przez Fundację, Swego błogosławieństwa. Z wielką Ojcowską troską, wrażliwością i delikatnością Ks. Kardynał poddawał pewne propozycje i wskazówki, które należy podjąć, by z Bożą pomocą, dzieło już rozpoczęte do końca doprowadzić.
             Każde spotkanie daje wiele i pomaga rozwijać i pomnażać dobre pomysły i słuszne założenia. Wizyta w Krakowie na Ignatianum i u Ks. Kard. Stanisława Nagy SCJ dodała jej uczestnikom „skrzydeł” do dalszej, ciężkiej i wytężonej pracy.