2012.12.20 Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Członkom wielkiej Rodziny Misyjnej,
zwłaszcza wspierającym Dzieło Fundacji
„Serce bez granic”,
ślemy podziękowania i z głębi serca płynące

życzenia: niech Dziecię Boże obficie darzy pokojem,
szczęściem i błogosławieństwem

Życzą najserdeczniej
Prezes wraz z Zarządem Fundacji
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
„Serce bez granic”
i Dyrektorem Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
w Hucie Komorowskiej

    

 

Bogdan Romaniuk                                    Ks. Biskup Edward Frankowski

Dyrektor Muzeum                                           Prezes Zarządu Fundacji
                                                           im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego
                                                                              „Serce bez granic”