2013.05.10 Relacja z II Dnia Biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej pod hasłem „dyrektorzy szkół i nauczyciele czytają dzieciom”

II Dzień Biblioteki Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
w Hucie Komorowskiej pod hasłem „dyrektorzy szkół
i nauczyciele czytają dzieciom”
 

 

W dniu 8 maja br., w związku z obchodzonym w tym czasie w całej Polsce Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej obchodzono II Dzień Biblioteki Muzeum.

W tym dniu Muzeum odwiedziło ponad 80 dzieci. W sali edukacyjnej Muzeum uczniowie słuchali bajek czytanych przez dyrektorów i nauczycieli pobliskich szkół. W programie były także konkursy i zabawy.

Powstająca Biblioteka Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ liczy ok. 400 pozycji, wśród których są książki przekazane bezpłatnie przez liczne grono Darczyńców. Sporą część księgozbioru stanowią książki przekazane przez Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego – Prezesa Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Wśród Darczyńców należy wymienić także: Pana Bogdana Romaniuka – Wiceprezesa Zarządu Fundacji i Dyrektora Muzeum, Pana Dariusza Bździkota – Sekretarza Zarządu Fundacji, Pana Jana Wielińskiego – byłego Ambasadora RP w Zimbabwe, Pana Killiona Munyamę – Posła na Sejm RP, Panią Edytę Mydłowską-Krawcewicz – Dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ks. prof. Ludwika Grzebienia SJ, Pana Wiesława Walata oraz Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu, które przekazało książki dla dzieci.

Kliknij na zdjęcie, by zobaczyć więcej…