2013.05.18 Zaproszenie na spotkanie Rady Programowej Fundacji

Program spotkania Rady Programowej Fundacji
i
m. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”
w Sandomierzu, w Wyższym Seminarium Duchownym
przy ul. Żeromskiego 6, w dniu 18 maja 2013 roku
  1. Modlitwa w intencji Misji.
  2. Obiad.
  3. Rozpoczęcie i powitanie zaproszonych gości.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji od ostatniego posiedzenia.
  5. Uroczyste przyjęcie nowych członków Rady Programowej.
  6. Informacja z działalności Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej.
  7. Perspektywy rozwoju Fundacji.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad: godz. 15.00.