2013.05.15 Slajdomania – II Majówka Nauczycielska – relacje

Slajdomania – II Majówka Nauczycielska dla Nauczycieli i Katechetów
w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej

 

W dniu 11 maja br. w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odbyła się II Majówka Nauczycielska pod hasłem „Slajdomania”, adresowana do nauczycieli i katechetów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu i Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, którą poprowadził ks. dr Bogdan Krempa – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego. Następnie Pan Bogdan Romaniuk, Wiceprezes Zarządu Fundacji a zarazem Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, przywitał przybyłych na spotkanie oraz w przedstawionej prezentacji multimedialnej przybliżył działalność Fundacji i Muzeum, począwszy od samego powstania aż do chwili obecnej.

W swojej wypowiedzi skupił się przede wszystkim na działalności Fundacji oraz na osobie jej Patrona, Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ – więźnia obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, niezłomnego misjonarza; Rodaka z Podkarpacia, którego władze polskie, brytyjskie, francuskie i zambijskie uhonorowały najwyższymi odznaczeniami, człowieka nadzwyczaj skromnego i promieniującego dobrocią. Następnie, nawiązując do różnorodnych działań Fundacji, nakreślił najważniejsze z realizowanych projektów: Fundacja wraz z Diecezją Sandomierską obecnie pracuje nad realizacją szeregu inwestycji, wśród których należy wymienić projekty współfinansowane z funduszy europejskich („Budowa alejek na terenie zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej”, „Wirtualne Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ”) i środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej – Etap II”), oraz projekt odnowy zabytkowego parku rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dyrektor Muzeum podkreślił także, iż bez błogosławieństwa oraz akceptacji Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Bp Krzysztofa Nitkiewicza, niemożliwą byłaby realizacja wspomnianych przedsięwzięć, za co serdecznie w obecności przedstawiciela Diecezji, ks. Krempy, podziękował.

W drugiej części spotkania głos zabrał ks. dr Bogdan Krempa, który podzielił się z uczestnikami swoimi wrażeniami z przebytej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Przygotowana i przedstawiona przez niego obszerna prezentacja multimedialna zawierała wybrane z ponad tysiąca pięciuset wykonanych przez niego zdjęć, oraz stanowiła dla zebranych przykład „Slajdomanii”. Podczas prezentacji ks. Krempa udzielał rad, na co należy zwracać uwagę, co należy robić, a czego unikać podczas takich pielgrzymek. Jego wystąpienie zakończyła swobodna rozmowa z uczestnikami, podczas której dzielił się swoimi przemyśleniami i odpowiadał na zadawane pytania. Wydarzenie zwieńczyło wspólne grillowanie.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół i nauczyciele katecheci z Sandomierza, Majdanu Królewskiego, Kolbuszowej, Staniszewskiego, Zielonki, Weryni i Krzątki, którym szczególnie bliski jest temat misji. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w wydarzeniu, które było swoistym szkoleniem. Jak powiedziała Pani Katarzyna Cesarz, Kustosz Muzeum, idea zorganizowania „Majówki dla nauczycieli i katechetów – Slajdomanii”, zrodziła się po organizowanych w roku ubiegłym majówkach dla dzieci i młodzieży. Spotkania dla nauczycieli i katechetów mają z kolei na celu zainteresowanie tematyką misyjną wychowawców, zachęcenie ich do odwiedzania Muzeum wspólnie z młodzieżą, oraz samodzielnego podejmowania różnego typu inicjatyw promujących działalność misyjną, jak chociażby poprzez przedstawianie zdjęć z przebytych pielgrzymek oraz dzielenie się swoimi wrażeniami.

Następne spotkanie dla nauczycieli i katechetów w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej planowane jest na czerwiec 2013 roku. Już teraz serdecznie zachęcamy do odwiedzania stron www.sandomierz.opoka.org.pl oraz www.cardinalekozlowiecki.pl, na których będą zamieszczane informacje o tego typu wydarzeniach.

 

Fundacja