2013.08.20 Szynobus Kardynał A. Kozłowiecki

Info: (Podkarpacki Urząd Marszałkowski)

 Pod koniec 2013 roku na podkarpackie tory wyjedzie trójczłonowy zespół trakcyjny z napędem elektrycznym (EZT). Będzie się nazywał „Kardynał A. Kozłowiecki SJ”.

– Będzie to również pierwszy pojazd szynowy w niebiesko-zielonych barwach, nawiązujących do logo Podkarpacia. Projekt malowania został przygotowany zgodnie z wymaganiami dokumentu, zwanego księgą marki województwa podkarpackiego. Na pojeździe znajdzie się także herb kardynała – informuje Monika Konopka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Przybliżyć postać kardynała

O nadanie szynobusowi imienia kardynała zwróciła się do zarządu województwa Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Jej członkowie uznali, że będzie to doskonały sposób, by przybliżyć postać kardynała, który wywodzi się z Podkarpacia. Adam Kozłowiecki urodził się w 1911 roku w Hucie Komorowskiej. W 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie, a później śluby zakonne. W czasie II wojny światowej trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, a potem do Dachau. Po wojnie wyjechał na misję jezuicką do Afryki. W 1955 roku przyjął sakrę biskupią, a w 1959 roku został promowany na pierwszego arcybiskupa metropolitę stolicy Zambii, Lusaki. W lutym 1998 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Zmarł w 2007 roku w Lusace. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi przez prezydenta RP Lecha Wałęsę. W 2011 roku sejmik województwa przyznał kardynałowi tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

„Pojazd szynowy pn. „Kardynał Adam Kozłowiecki” będzie się doskonale wpisywał w już istniejące w Polsce nazwy pociągów, takie jak: Jan Paweł II, Jan III Sobieski czy Krakus” – argumentowali członkowie fundacji w liście do zarządu województwa, podkreślając, że pojazd będzie nie tylko promował województwo wśród turystów podróżujących po Podkarpaciu, ale także przybliży postać kardynała Kozłowieckiego – „Misjonarza Afryki”, obrońcy praw człowieka i orędownika niepodległości narodów Afryki.

Zarząd województwa chętnie przychylił się do prośby fundacji i przyjął odpowiednią uchwałę, wyrażając tym samym zgodę na umieszczenie nazwy „Kardynał A. Kozłowiecki SJ” oraz herbu kardynała na ETZ.

Malowanie jak z księgi

Propozycję malowania zewnętrznego szynobusu przygotował Departament Infrastruktury i Transportu wspólnie z Departamentem Promocji i Turystyki, uwzględniając wymagania Księgi marki województwa podkarpackiego. Księga marki to rodzaj podręcznika służącego prowadzeniu spójnej pod względem graficznym komunikacji marki. Elementem wyjściowym do tworzenia księgi marki jest znak promocyjny (logo), na bazie którego tworzone są dodatkowe elementy graficzne i schematy kolorystyczne. Księga zawiera gotowe wzorce aplikacji różnego typu. W obowiązującej obecnie Księdze marki, stanowiącej załącznik do uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. zostały określone m.in. oznakowania szynobusów promujących Podkarpackie.

Jedzie 160 km/h

Województwo Podkarpackie 3 lipca podpisało umowę z firmą NEWAG S.A. na dostawę jednego trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym (EZT) wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą. Zakup został sfinansowany ze środków rezerwy celowej i Funduszu Kolejowego.

Wartość dostawy to 16 mln 236 tys. zł, w tym z Funduszu Kolejowego ponad 3 mln, a z rezerwy celowej – prawie 13 mln zł.

Termin dostawy to 20 listopada 2013 r.

Trójczłonowy zespół trakcyjny z napędem elektrycznym (ETZ) będzie poruszał się z prędkością do 160 km/h. Zmieści się w nim ok. 320 osób. Kabina WC będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz do przewijania niemowląt. Fotele będą ergonomiczne, z zagłówkami wykończonymi obiciem skórzanym. W przedziałach będzie klimatyzacja i monitoring. Jako dodatkowe wyposażenie znajdzie się także winda z każdej strony pojazdu, 2 automaty biletowe, system zliczania pasażerów, system pomiaru punktualności, system wewnętrznej i zewnętrznej oraz informacji głosowej, system komunikacji maszynista-pasażer, sieć wi-fi, miejsce dla pasażerów z większym bagażem i do zamocowania rowerów.