Przekazanie cennych eksponatów przez Panią Marię Pawulską-Rasiej z New Jersey do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ

W dniu 15 maja br. w Warszawie Pani Maria Pawulska-Rasiej przekazała w darze Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” cenne eksponaty dotyczące Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Wśród pamiątek znalazło się m.in. pierwsze wydanie książki „Ucisk i strapienie” – wspomnień Księdza Kardynała z  czasu pobytu w obozach koncentracyjnych.

Zarząd Fundacji pragnie serdecznie podziękować Pani Marii Pawulskiej-Rasiej za okazaną życzliwość i przekazane do Muzeum tak cenne pamiątki, również rodzinne. Poniżej zamieszczamy oficjalny protokół przekazania eksponatów.

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 maja 2014 roku

PROTOKÓŁ

            Pani Maria Pawulska-Rasiej z Chicago w dniu 15 maja 2014 roku w Warszawie przekazała Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” następujące eksponaty:

  1. Kopie 15 szkiców z KZ Dachau, które wykonał  Jan Komski – artysta malarz, więzień polityczny o nr 564. tytuł szkiców „Za drutami” – każdy szkic ma swój tytuł: POD ESKORTĄ DO PRACY, PRZY PRACY, PRZEZ PRACĘ DO WOLNOŚCI, POWRÓT, OSTATNIA PRZYSŁUGA, OBIAD, ORGANIZACJA, WYPŁATA, SŁUPEK, ZNALAZŁ ŚMIERĆ, NIEUDANA UCIECZKA, SZUBIENICA, ROSTRZELANIE, CMENTARZ, EWAKUACJA.
  2. Oryginał spisu pomordowanych Polaków w Obozie Koncentracyjnym w Dachau w latach 1939-1945 opracowany przez Ks. Edmunda Chart, więźnia KL. Dachu Nr. 28100 z 16 listopada 1946 roku. Spis nosi tytuł „Zmarli Polacy w Dachau 1939-1945”. Za podstawę tego spisu służyły kartoteki więzienne. Ks Edmund Chart trzymał się następującej kolejności: nazwisko, imię, nr. obozowy, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce ostatniego zamieszkania, zawód, data śmierci, wyznanie.
  3. Pierwsze wydanie książki „Ucisk i Strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945” autorstwa Ks. Abp Adama Kozłowieckiego SJ – wersja ocenzurowana.
  4. Płyta CD z wywiadem z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ, zarejestrowanym podczas jego pobytu w Chicago w 1999 roku – nagranie autorstwa mgr Franciszka Procha. Czas nagrania – 1:59:14.
  5. Płyta CD z wywiadem z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ, zarejestrowanym podczas jego pobytu w Chicago w 1999 roku – nagranie autorstwa mgr Franciszka Procha. Czas nagrania – 1:59:14.
  6. Żółta koperta z korespondencją między Ks. Adamem Kozłowieckim SJ a Franciszkiem Józefem Prochem. W kopercie:

– informacja prasowa z gazety „Nowy Dziennik” pt. „Spotkanie księży – więźniów w Dachau”

– życzenia wielkanocne

– wycinek z koperty z adresem Ks. Adama Kozłowieckiego SJ, znaczkami pocztowymi i stemplem 27.12.00

– wycinek z koperty z adresem Ks. Adama Kozłowieckiego SJ, znaczkami pocztowymi i stemplem – data nieczytelna

– pocztówka bożonarodzeniowa z życzeniami od Ks. A. Kozłowieckiego SJ – 20.12.2000

– pocztówka bożonarodzeniowa z życzeniami od Ks. A. Kozłowieckiego SJ, grudzień 1994

– list od Ks. Adama Kozłowieckiego SJ z 20.12.2000

– list od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 23.12.1999

– kartka wielkanocna od Ks. A. Kozłowieckiego SJ (na pierwszej stronie jest czarno-biały wizerunek Pana Jezusa, brak daty)

– kartka bożonarodzeniowa od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 28.12.1999 r.

– kserokopia listu z 17.10.1955 r. wraz z kserokopią zdjęcia Ks. A. Kozłowieckiego SJ na drugiej stronie

– kserokopie dwóch kolorowych zdjęć Ks. A. Kozłowieckiego SJ odbite na jednej stronie

– kserokopia artykułu z pisma „Posłaniec Serca Jezusa” pod tytułem „Życie z misją i na misjach”, styczeń 2000 r.

– kserokopia 3 czarno-białych zdjęć odbitych na jednej stronie (dwa przedstawiają fragmenty kościoła, jedno klęczącego chłopca i dwóch księży, jeden z nich to Ks. A. Kozłowiecki SJ)

– kserokopia 3 czarno-białych zdjęć odbitych na jednej stronie (jedno przedstawia grupkę ludzi przed jakimś budynkiem, drugie przód kościoła, trzecie siedzących ludzi wewnątrz sali z kolumnami)

– kserokopia 3 czarno-białych zdjęć odbitych na jednej stronie (jedno przedstawia rodzinę na tle ściany ze zdjęciami z Ks. A. Kozłowieckim SJ, drugie grupę ludzi przed budynkiem z Ks. A. Kozłowieckim SJ, trzecie dwoje klęczących Afrykańczyków) – na tej samej stronie znajdują się równie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia)

– kopia artykułu pt. „Twoja Niech się Stanie Wola” z pisma „Pionierski Trud”, nr 23, zima 1963/64

– czarno-biała kserokopia zdjęcia, na którym znajduje się wielu księży różnej rangi

– czarno-biała kserokopia zdjęcia, na którym widać samych księży w kościele, jednym z nich jest Ks. A. Kozłowiecki SJ (zdjęcie lekko zamazane)

– czarno-biała kserokopia zdjęcia, na którym widać czterech księży (trzech w wysokich nakryciach głowy)

– potwierdzenie przekazania płyty CD ze zdjęciami wystawione przez IPN w dniu 15.05.2014 r.

– kolorowa kopia wyciągu z telefonogramu nr 2010/70 z dnia 28 kwietnia 1970 r.

– wycinek z gazety mówiący o rocznicy deportacji ojca Kolbego

– korespondencja od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 22 sierpnia 2001 r. z podziękowaniem za list i ofiarę

– korespondencja od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 10 lipca 1986 r.

– korespondencja od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 17 grudnia 1984 r.

– korespondencja od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 27 grudnia 1979 r.

– kopia korespondencji od Ks. A. Kozłowieckiego SJ, brak daty (Ksiądz dziękuje za listy wysłane 19.06. i 03.07., brak roku)

– kopia korespondencji do większej ilości osób z dnia 06.01.2003 r.

– kopia korespondencji z dnia 25.04.2002 r.

– kopia korespondencji z dnia 24.08.2001 r.

– kopia korespondencji do większej ilości osób z dnia 22.01.1969 r.

– kopia korespondencji do większej ilości osób z dnia 17.01.1960 r.

– kopia korespondencji do większej ilości osób z dnia 16.03.1965 r.

– kopia informacji o rezygnacji przez Ks. A. Kozłowieckiego SJ z funkcji Arcybiskupa Lusaki i mianowaniu na jego miejsce Ks. Emanuela Milingo

– kopia korespondencji na pocztówce z 15.01.1975 r.

– kopia życzeń – Boże Narodzenie, brak daty

– kopia korespondencji z 30.07.1951 r.

– korespondencja od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 23.07.1977 r.

– kopia opisu napadu na Ks. Krzysztonia, uroczystości Świętej Rodziny 2002

– opis wrażeń Ks. A. Kozłowieckiego SJ po informacji o zawarciu związku małżeńskiego przez E. Milingo

– kopia korespondencji od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 10 lipca 1986 r.

– kopia korespondencji od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 17 grudnia 1984 r.

– kopia opisu wrażeń Ks A. Kozłowieckiego po informacji o zawarciu związku małżeńskiego przez E. Milingo

– kopia opisu napadu na Ks. Krzysztonia, uroczystości Świętej Rodziny 2002

– kopia korespondencji od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 27 grudnia 1979 r.

– kopia korespondencji od Ks. A. Kozłowieckiego SJ z 22 sierpnia 2001 r.
z podziękowaniem za list i za ofiarę

– kopia trzech czarno-białych zdjęć, odbitych na tej samej stronie (jedno przedstawia zdjęcie wyzwolenia obozu koncentracyjnego przez wojska amerykańskie, na drugim znajduje się chłopak na rowerze (Ks. A. Kozłowiecki SJ?), na trzecim jest tablica z inskrypcją po polsku, łacinie i podpisem Szkoła Młodszych Ochotniczek PSK Nazaret 20 V 1944)

– wycinek informacji z gazety pt. „Misjonarze nie chcą wyjechać z Afryki” (Nowy Dziennik, czwartek, 6 lutego 2014 r.)

– wycinek z gazety „Tydzień Polski” z 30.04.1960 r., artykuł „Polscy Misjonarze w Afryce”

– kopia opisu życia na misji (prawdopodobnie 1989 rok)

– kopia przedmowy do książki o Dachau, 10.06.1978 r.

– kopia życzeń – Boże Narodzenie, 26.09.1977 (???)

– kopia korespondencji od Ks. A. Kozłowieckiego SJ, 26.01.2000 r.

– kopia informacji prasowej Pope beatifies two priests

Ofiarodawca: Pani Maria Pawulska-Rasiej

Obdarowany: Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, reprezentowane przez Pana Dariusza Bździkota i Pana Romana Gurdaka; w obecności Pana Rafała Wieczyńskiego oraz Pani Anny Jagodzińskiej – pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie