Kolejny eksponat w Muzeum

Ks. prof. Ludwik Grzebień SJ z Krakowa przekazał 17 lutego 2015 r. do archiwum Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej pamiątkową kopertę, wydaną przez organizatorów spotkania, które odbyło się 45 lat temu w Warszawie, w związku z symbolicznym połączeniem Kościołów Polski i Zambii.

17 maja 1970 r. po Mszy św. odprawionej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Katedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Prymas Polski i Arcybiskup Metropolita Lusaki złożyli swoje pierścienie biskupie – które wcześniej połączyli obrączką na znak wiecznej przyjaźni – jako wotum w skarbcu Katedry Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

 

Przekazany eksponat:

Koperta z nadrukiem, przedstawiająca pierścienie oraz tekst w języku polskim i angielskim:

,,PROMIENIOWANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA POLSKI

Zielone Święta 1970. W Katedrze Św. Jana w Warszawie

Arcybiskup Emanuel Milingo z Lusaki

Składa publiczne dzięki Bogu i Polsce za

PRZESZCZEPIENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA DO JEGO OJCZYZNY

ZAMBII”

Data stempla na znaczku to: 16 maja 1970 r.

 

op. K. Cesarz

Pierścienie z roku 1970

Archiwalne zdjęcie pierścieni symbolizujących zaślubiny Kościoła Polski i Zambii

Fot. Archiwum Muzeum