Podsumowanie: IV Krajowy Kongres Misyjny i wystawa o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ na UKSW w Warszawie

 

12 czerwca br. zainaugurowano IV Krajowy Kongres Misyjny. Rozpoczęła go konferencja naukowa, która odbyła się w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tegoroczne hasło Kongresu brzmiało: „Radość Ewangelii Źródłem Misyjnego Zapału”.

Co warto podkreślić, przybyli na obrady goście mieli możliwość zwiedzenia wystawy „Z otwartymi dłońmi”, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ – „Misjonarzowi Afryki”. Ekspozycja była prezentowana na UKSW od połowy maja br., ciesząc się dużym zainteresowaniem zarówno tamtejszej społeczności akademickiej, jak również osób odwiedzających uczelnię.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wystawa, UKSW

Wystawa „Z otwartymi dłońmi”
rozmieszczona w holu u wejścia do Auli Jana Pawła II

 

Kongres zgromadził kilkaset osób z kraju i zagranicy, m.in. misjonarzy – kapłanów i siostry zakonne. Przybyła także liczna grupa osób świeckich – nie tylko wolontariuszy misyjnych, ale także ludzi wspierających misje poprzez działalność w różnego rodzaju organizacjach. Uczestniczyła w nim również delegacja Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” w następującym składzie: Dariusz Bździkot – Sekretarz Zarządu Fundacji, Ks. Daniel Koryciński – Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej a zarazem Członek Rady Programowej Fundacji, Katarzyna Cesarz – Kustosz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, oraz Zofia Sumara.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz delegacja Fundacji „Serce bez granic”

Po oficjalnym wprowadzeniu w tematykę Kongresu, jakim było wystąpienie Ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW, i głównego organizatora – Bp Jerzego Mazura SVD, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, głos zabrał Kard. Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Wygłosił on wykład pt. Aktualność misji „ad gentes”. Następnie Abp Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski, przybliżył uczestnikom zagadnienie odpowiedzialności za misje. Kolejnym prelegentem był Bp Jan Piotrowski, Biskup Kielecki, a zarazem doświadczony misjonarz i Członek Rady Programowej Fundacji „Serce bez granic”. Tematem jego wystąpienia była animacja, formacja i współpraca misyjna.

Kongres misyjny

Po tej części programu przyszła kolej na panele dyskusyjne. Zebrani, podzieleni na dziesięć grup, obradowali na najbardziej aktualne tematy dotyczące misji. Zagadnienia poruszane w dyskusji były następujące:

  • Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce?,
  • Nowe spojrzenie na misje „ad gentes”,
  • Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych,
  • Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła w Polsce,
  • Problematyka misyjna w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy w seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy?,
  • Osoby konsekrowane w służbie misjom,
  • Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze,
  • Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej,
  • Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych. Co katecheza może uczynić dla animacji misyjnej?,
  • Zaplecze finansowe i materialne misji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W drugim dniu wydarzenia, jego uczestnicy wzięli udział w trzech stacjach kongresowych: Dziecięcej Stacji Kongresowej, Młodzieżowej Stacji Kongresowej i Stacji Kongresowej Dorosłych. Odbyły się one kolejno na: „TORWARZE” przy ul. Łazienkowskiej (w tym dniu podczas Dziecięcej Stacji Kongresowej dekanat Raniżów reprezentowała misyjna grupa dzieci z parafii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim; grupę prowadzi s. Lucyna Bochenek ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi), w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej oraz w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie. Podczas Stacji Kongresowej Dorosłych, wzdłuż Placu Grzybowskiego zostały ustawione stoiska, gdzie poszczególne zgromadzenia zakonne i organizacje propagowały działalność misyjną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Część wystawy przygotowanej przez Konferencję Episkopatu Polski, poświęcona Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ, była prezentowana w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie podczas II dnia Kongresu (Stacja Kongresowa Dorosłych)

Na zakończenie drugiego dnia Kongresu została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Kard. Fernando Filoniego, homilię w tym dniu wygłosił Kard. Kazimierz Nycz. Z tej okazji Znaki Światowych Dni Młodzieży zostały uroczyście przeniesione do Kościoła Wszystkich Świętych, skąd następnie po Mszy św. przewieziono je do Bazyliki Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IV Krajowy Kongres Misyjny zwieńczyła Niedziela Kongresowa w poszczególnych archidiecezjach i diecezjach w całej Polsce. Największe uroczystości były transmitowane za pośrednictwem ogólnopolskich stacji radiowych i telewizyjnych z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, z Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, oraz z Poznańskiej Fary – Bazyliki Kolegiackiej.

Fot. Witold Cesarz.