II Konferencja naukowa „ Pięknie żyć. Drogi realizowania powołania przez człowieka”.

W dniu 27 czerwca 2017 r. w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej odbyła się konferencja naukowa  „ Pięknie żyć. Drogi realizowania powołania przez człowieka”.

Konferencja organizowana była pod honorowym patronatem bp E. Frankowskiego Prezesa Fundacji „ Serce bez granic” oraz Pana Bogdana Romaniuka Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego.

Wzięli w niej udział ks. dr Mieczysław Wolanin, ks. mgr lic. Daniel Koryciński, dr Ewa Kopeć, mgr Karolina Sigda, mgr Renata Matusiak, mgr Katarzyna Cesarz i zaproszeni goście.

Prelegenci wygłosili referaty  z różnych dziedzin nauki.dr Mieczysław Wolanin- „Pozaliturgiczna działalność ewangelizacyjna w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie w latach 1985- 2017 ( prezentacja pracy doktorskiej),mgr lic. Daniel Koryciński (UKSW)- „ Powołanie misyjne Ludu Bożego znakiem dynamizmu Kościoła”, p. dr Ewa Kopeć (UW im. MSC)- „ Spotkanie- inspiracje kształtowania dojrzałej osobowości, p. mgr Karolina Sigda (KUL)- „ Bóg, Honor, Ojczyzna… jak wychowywać dziś młodego człowieka w duchu wartości religijnych i patriotycznych?”,mgr Renata Matusiak (KUL)- „ Edukacja medialna wyzwaniem wychowania integralnego”, p. Katarzyna Cesarz ( Akademia Ignatianum)- „ Obraz- ślad- drogi realizowania powołania przez człowieka”.

Jak podkreślili prelegenci powołanie w życiu człowieka, jego postawy, dokonywanie wyborów życiowych  jest kształtowane przez różne czynniki. Promowanie pozytywnych postaw i wzorców osobowych szczególnie w mediach ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka. O powołaniu człowieka, które realizuje się poprzez obrazy, przedmioty przez niego wykonane, różne ślady działalności pozostawione od początku dziejów aż do współczesności mówiła p. Katarzyna Cesarz kustosz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ.

6 unnamed

2017 - konferencja naukowa - HK - program

Wiecej na FB Muzeum