RÓŻANIEC NA MISJE -nadsyłamy do 20 listopada 2017 r.  

Drodzy Księża, Katecheci

Szanowni Państwo

Wolontariusze

Zwracam się z prośbą o włączenie się w parafiach i szkołach w akcję „Różaniec na misje”. Zbieramy różańce dla ludzi z Papui Nowej Gwinei i Ugandy. Różance zbieramy całe, nie zniszczone najlepiej drewniane lub plastikowe
i przesyłamy do Muzeum kard. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.

W przypadku większej ilości odbieramy osobiście.

Różańce nadsyłamy do 20 listopada 2017. 

Wszelkie informacje pod adresem email: 
danielk7@o2.pl lub telefonicznie 667 339 673

Muzeum kard. Adam Kozłowieckiego SJ
Huta Komorowska 32a
36- 110 Majdan Królewski