„SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS…”( J 1, 14 )

Przyjmij to Słowo, żyj tym Słowem, bo tylko wtedy autentycznie będziesz mógł dawać o Nim świadectwo!
 
Życzymy chwil zatrzymania i zadumy nad tajemnicą Bożego wcielenia!
Im bardziej przylgniesz do Boga, który jest Słowem, tym bardziej zrozumiesz, 
że naszym zadaniem jest zanieść to Słowo na krańce Świata!
 
Odwagi w głoszeniu Boga światu! 
Z darem modlitwy w imieniu Naukowego Koła Misjologów:
Ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD 
Opiekun Naukowego Koła Misjologów
Ks. Kamil Leszczyński SDS
Prezes Naukowego Koła Misjologów

(Pokłon Trzech Mędrców w wykonaniu plemienia Mafa)