Caritas Diecezji Sandomierskie, zorganizowała plener malarski w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ – 24 lipca i 20 sierpnia 2019 r.

Caritas Diecezji Sandomierskie, zorganizowała plener malarski dla wypoczywającej młodzieży w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ – 24 lipca i 20 sierpnia 2019 r. Zajęcia prowadzone były przez Katarzynę Cesarz wraz z opiekunami kolonii. Fotorelacja na Fb Muzeum

Od kilku miesięcy na terenie Diecezji Sandomierskiej funkcjonują punkty porad prawnych, rozwiązywania problemów prawnych, pomocy ofiarom przestępstw. Zadania finansowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Jednym z celów działalności jest zapewnienie opieki prawnej, psychologicznej, wsparcie dla osób które ciężko doświadczone przez życie chcą zacząć od początku. Caritas Diecezji Sandomierskiej zorganizował dwa turnusy kolonijne dla dzieci z rodzin dotkniętych lub doświadczanych przez niesprawiedliwość. Uczestniczy wypoczynku biorą udział w zorganizowanych zajęciach, przebywając pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. W programie kolonijnym znalazły się wycieczki do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, odwiedziny w Magicznych Ogrodach, wyjazd na Polanę Świętokrzyską, do Osady Leśnej Doboszówka, do parku rozrywki w Zatorze. Ofertę kulturową dopełnia plener malarski w Hucie Komorowskiej oraz projekcja kinowa.

W minionych dniach kolonistów odwiedził Podsekretarz Stanu Ministerstw Sprawiedliwości – Marcin Warchoł wraz z samorządowcami. 

Bazą dla uczestników wypoczynku jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Adaptacyjny w Bojanowie. Pierwszy turnus zaplanowano w dn. 22-31 lipca 2019, a drugi w dn. 19-28 sierpnia 2019 r. 

Więcej informacji i pomoc uzyskać można w Okręgowym Ośrodku Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 8a poniedziałek 8:00-15:00
wtorek 8:00-20:00
środa 8:00-15:00
czwartek 13:00-20:00
piątek 8:00-20:00
sobota 10:00-14:00