Dziękujemy za nadesłane Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2019 i nowy 2020 rok

Otrzymaliśmy życzenia od s. Oktawii Kozłowieckiej UR z Wrocławia z Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, od Towarzystwa Jezusowego z Krakowa, z Parafii w Ornontowicach koło Katowic, z IPN w Rzeszowie z IPN w Warszawie, z Monachium od Genowefy Bialkovski, od Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, z Urzędu Gminy i GOK i B w Majdanie Królewskim, z Uniwersytetu Gregoriana w Rzymie, od PSP w Majdanie Królewskim, z Powiatu Kolbuszowskiego i Rzeszowskiego, z Gminy Radomyśl nad Sanem, z Gminy Kolbuszowa, Dyrekcji LP w Krośnie, Nowej Dębie, z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, z Fundacji Fotograficznej Tułaczy z Warszawy, z Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej, od Nadleśnictwa Rudnik, z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, z Banku PeKaO SA o/ Kolbuszowej, od Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej, z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, od Posła RP Killiona Munyama, ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej z Markowej, z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, Fundacji Uniwersyteckiej ze Stalowej Woli, ze Szkoły Muzycznej w Kolbuszowej, z Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu …


a także otrzymaliśmy życzenia od wielu znamienitych osób i instytucji w tym od:
z PSP im. JP II w Chwałowicach,
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Komorowie, z PSP w Krzątce,

z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie,
z Fundacji Uniwersyteckiej ze Stalowej Woli,
z Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie i z SOK w Cmolasie,
z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kolbuszowej,
od zespołu Matteo Trawel,
z Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,
od Posłów RP Kazimierza Gołojucha, Kazimierza Moskala i Zbigniewa Chmielowca,
od państwa Haliny i Jerzego Z.
od Juliana Franciszka Jachyry Cmolassowskiego,

od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej,

od Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Kolbuszowa,

od Firmy Santa EKO z Sandomierza

Od Dyrekcji Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

od p. Janiny z Barcin,

i wielu innych , które otrzymywaliśmy SMS i emaila.


Dziękujemy Nadleśnictwu Nowa Dęba za piękną choinkę do Muzeum Kardynała Adama Kozłowiekciego SJ.
Dziękujemy !
Dziękujemy Nadleśnictwu Nowa Dęba za piękną choinkę do Muzeum Kardynała Adama Kozłowiekciego SJ.
Dziękujemy serdecznie !

kc