Informacja o projekcie realizowanym w 2020 roku

„W mojej duszy jest niebo”. Tryptyk z Nowego Wiśnicza. To kolejny projekt, który jest kontynuacją współpracy Fundacji Equinum z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu na rzecz edukacji artystycznej, kulturowej i historycznej osadzonych.

Pomimo trwającej pandemii, dzięki zaangażowaniu wychowawców jednostki oraz przedstawicieli Fundacji Equinum grupa osadzonych mogła uczestniczyć w warsztatach muzycznych – instrumentalnych i wokalnych oraz zainspirowana została do własnej twórczości literackiej.

Tegoroczny projekt nawiązywał do jubileuszu 100-lecia urodzin Jana Pawła II, a także do znanych Polaków – bohaterów, więzionych przez niemieckich faszystów podczas II wojny światowej w wiśnickim więzieniu – Kardynała Adama Kozłowieckiego, Księdza Ferdynanda Machaya, Oskara Stuhra, Jana Liwacza, Kazimierza Piechowskiego, Jana Zająca. Szczególna uwaga skupiona została na postaci Witolda Pileckiego – sąsiadujące z Zakładem Karnym Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” to miejsce o bogatym dziedzictwie historycznym związane ściśle z Osobą Rotmistrza.

Efekty tegorocznego projektu:

Materiał wideo z zakresu edukacji artystycznej i historycznej zawierający wywiady z kustoszem Muzeum „Koryznówka” – Panią Marią Serafińską, z Dyrektorem Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej Panem Bogdanem Romaniukiem oraz z Majorem Michałem Kuśnierzem – zastępcą dyr. Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. Obok wywiadów dokument prezentuje twórczość artystyczną osadzonych realizowaną we współpracy z profesjonalnymi artystami. W ty roku gośćmi specjalnymi projektu byli Karina Skrzeszewska – solistka operowa oraz Wassim Ibrahim – kompozytor i muzyk z Syrii.

Zbiór twórczości literackiej osadzonych pn. „Tryptyk z Nowego Wiśnicza”, który zawiera twórczość literacką osadzonych, inspirowaną historią Polski, życiem wybitnych Polaków oraz będącą osobistymi rozważaniami na temat takich wartości jak wolność, prawda, dobro.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury