5 marca 2021 r. przypada wspomnienie rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przez J.E. ks. Edwarda Frankowskiego

ks. bp Edward Frankowski

32 lata  temu  J.E. ks. bp Edward Frankowski, prezes Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic” przyjął  święcenia biskupie z rąk Bp Ignacego Tokarczuka.

 W dniu rocznicy tych święceń życzymy Księdzu Biskupowi wielu łask Bożych oraz otwarcia na dary i natchnienia Ducha Świętego, a także opieki Najświętszej Maryi Panny. W trudnym czasie, który obecnie przeżywamy, życzymy głębokiej wiary i niewzruszonej nadziei, a także zdrowia i sił do trwania w bliskości i duchowej łączności z powierzonym sobie ludem.

Ekscelencjo „Szczęść Boże” na dalsze lata pasterskiej posługi!

Życzy

Zarząd Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic” oraz Bogdana Romaniuka  Dyrektora Muzeum wraz z pracownikami.

kc

Bp Edward Frankowski został konsekrowany 5 marca 1989 roku przez Bp Ignacego Tokarczuka i odtąd pełnił funkcję biskupa pomocniczego Diecezji Przemyskiej, a od 25 marca 1992 roku – biskupa pomocniczego Diecezji Sandomierskiej.

Ksiądz Biskup znany jest jako niezłomny kapłan. W czasach PRL-u był działaczem opozycji (i był z tego powodu represjonowany przez władze). Często jest nazywany „biskupem Solidarności” – bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 roku w  Hucie Stalowa Wola. Jako duszpasterz ludzi pracy organizował pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne. Wspierał także tworzącą się „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska. W latach 1980-1992 był kapelanem NSZZ „Solidarność”.

W Stalowej Woli inspirował społeczne inicjatywy, m.in. w 1982 r. pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych. Zakładał i organizował Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół KUL-u, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz Biskup jest także organizatorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, Uniwersytetu Robotniczego w Stalowej Woli, Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Stalowej Woli, a także Katolickich Uniwersytetów Ludowych na terenie diecezji.

Jako biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej organizował zespoły synodalne w ramach II Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Jest Członkiem Komisji Episkopatu Polski „Iustitia et Pax” oraz Rady Episkopatu Polski do spraw Rodziny.

Od momentu powołania Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” jest jej Prezesem, całym sercem wspierając prowadzone Dzieło i czyniąc niestrudzone starania, aby pamięć o Księdzu Kardynale Kozłowieckim była żywa i inspirowała obecne i przyszłe pokolenia.

Poniżej podajemy link do strony internetowej poświęconej Jubilatowi: www.biskupedwardfrankowski.stalwol.pl.