,,Studia Soborowe” w Hucie Komorowskiej

2021-03-06 Profesor Michał Białkowski przekazuje do biblioteki Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej autorskie książki, pieczętując każdą swoim podpisem. Dziękujemy bardzo. Otrzymane książki napisane pod redakcją Michała Białkowskiego to: ,,STUDIA SOBOROWE, Historia i nauczanie Vaticanum” II, Toruń 2013. ,,STUDIA SOBOROWE, Historia i nauczanie Vaticanum” II, Toruń 2014.,, STUDIA SOBOROWE”, Tom II, CZEŚĆ DRUGA, ,,Historia i recepcja Vaticanum II „, Toruń 2015. Książka pt. Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Ziemi Pomorskiej i Kujawskiej” pod redakcją Michała Białkowskiego i Wojciecha Polaka, Toruń 2014. Klub Inteligencji Katolickiej w ToruniuProjekt Zambia Toruń fot. K.C.

prof. Michał Białkowski podpisuje autorskie książki
Przekazane książki