NIEMIECKIE I SOWIECKIE ZBRODNIE NA ZIEMI DZIAŁDOWSKIEJ 1939-1945

FUNDACJA IM. KS. KARDYNAŁA ADAMA KOZŁOWIECKIEGO ,, SERCE BEZ GRANIC” SERDECZNIE DZIEKUJĘ MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO PANU GUSTAWOWI MARKOWI BRZEZIN ZA PRZESŁANIE DO MUZEUM- PUBLIKACJI PT. ,, NIEMIECKIE I SOWIECKIE ZBRODNIE NA ZIEMI DZIAŁDOWSKIEJ 1939-1945″ AUTORSTWA ANNY JAGODZIŃSKIEJ, ANDRZEJA RUTECKIEGO, WALDEMARA BRENDY.

W KSIĄŻCE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE FRAGMENTY Z LEKTURY PT. ,,UCISK I STRAPIENIE, PAMIĘTNIK WIĘŹNIA 1939-1945″KARD. ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ .

KC