Spotkanie komisji synodalnej 12-12-2021 r.

W dniu 12-12-2021 r. w Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odbyło się spotkanie komisji synodalnej pod przewodnictwem ks. Daniela Korycińskiego Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. Swoje przemyślenia i uwagi prosimy przesłać na adres danielk7@o2.pl