Kazanie ks. Macieja Będzińskiego dyrektora Krajowego PDM w Polsce wygłoszone w ramach XV Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej 04.09.2022 r. Tekst i video.

Kazanie ks. Macieja Będzińskiego dyrektora Krajowego PDM w Polsce wygłoszone w ramach XV Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej 04.09.2022 r. Tekst i video.

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Pragnę pozdrowić serdecznie ks. Biskupa Krzysztofa biskupa sandomierskiego, pierwszego misjonarza dla tego kościoła lokalnego. Moja radość z możliwości celebracji Mszy Świętej wraz z księdzem Arcybiskupem Lusaki. Pasterzem kościoła na terytoriach misyjnych, ale kościoła mocnego, pełnego pokoju i radości, kościoła naznaczonego posługą Polskich misjonarzy. Pozdrawiam księdza dyr. Diec. PDM kapłanów oraz członków Fundacji im. Ks. kardynała Adama Kozłowieckiego. Z pokorą stajemy wobec słowa Bożego dzisiejszej niedzieli szczególnie, Tajemnicy mądrości, która świat stwarza, zbawia i uświęca. Kto pojmie mądrość Bożą? Nie ma tu drogi fakultetów naukowych i kolejnych studiów, ale pokora i zaufanie. Wielki doktor kościoła i twórca zachodniej szkoły duchowości św. Augustyn w jednym ze swoich listów zanotował, Jeśli pytacie mnie co najważniejsze jest w religii i nauce Chrystusa Powiem po pierwsze pokora, po drugie pokora i po trzecie pokora. Żeby przyjąć prawdę o nas o naszym miejscu w świecie o woli Bożej wobec nas potrzebujemy pełnego zaufania i pokornego powiedzenia: Boże objaw mi swą miłość i naucz ją przyjąć a wszystko zrozumiem. Dziś natchniony autor księgi Mądrości kończy swoje przesłanie słowami: Zostali ocaleni przez Mądrość. Ocala nas Miłosierdzie Boże rozlane w sercach pokornych. Jezus miał pokazać Faustynie ziarenko piasku, ona zapytała Panie czy tak maleńka jestem jak to ziarenko? To ziarenko to cały świat. Wobec Miłosierdzia Bożego, które jest nieogarnione możemy przyjąć postawę pokory i zaufania. Wobec Boga klękamy i wraz z psalmistą śpiewamy: Panie Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Czyli miastem w którym niewolnik był wolny, a ten który zawinił mógł odpocząć,, gdyż kara ciążąca z racji przepisu prawa była zawieszona. My mamy świadomość, że żyjemy z łaski Pana Boga. Jesteśmy Przez mądrość Bożą zaproszeni do misji niepowtarzalnej i zapisanej dla nas. Św. John Henry Newman pisał: „Jestem powołany, aby czynić to lub być tym, do czego nikt inny nie jest powołany, mam swe miejsce w Bożych planach na bożej ziemi, którego nikt inny nie ma. Czy jestem ubogi, bogaty, pogardzany lub też szanowany – Bóg zna i woła mnie po imieniu.“Bóg zawołał po imieniu Adama Kozłowieckiego, Jak powie Papież Franciszek zanim jesteśmy papieżami, biskupami, kardynałami jesteśmy dziećmi Bożymi. Ks. Kardynał Adam rozpoznał swój wybór z łaski Chrztu świętego jeszcze mocniej i arystokratyczne pochodzenie, odkrył, Plan Mądrości Bożej wobec swojej osoby, otworzył serce, aby iść i głosić ewangelię. Zgodnie z jezuickim zawołaniem: Na większą Chwałę Bożą i oraz w duchu biskupiego hasła W imię Boże. Tylko dusza pokorna, i zakochana w Bogu zdolna jest przekraczać swoje słabości, których nikomu z nas nie brakuje, tylko dusza obcująca z Mądrością Bożą może zostawić swój cenny skarb jakim jest ojczyzna, aby pokochać południową Rodezję obecną Zambię. Tylko dusza silna wytrwa w Bogu gdy uczysz się zaufania przez druty kolczaste Niemieckiego Obozu koncentracyjnego. Ludzie Boga uczą nas mądrości czynami miłosierdzia. Oni są nam dani, abyśmy odczytując historie życia nas obecnych zauważali jak wiele dobra jak wiele miłości Bóg wlewa w nas prowadząc nasze drogi. Kościół w Zambii to młoda wspólnota i młoda państwowość demokratyczna. Młodość ma to do siebie, że jest pełna kreatywności i radości. I taki jest kościół naszych braci. Dla mnie bardzo wymownym i pięknym jest zerknięcie na mapę Afryki, gdzie kształt geograficzny Zambii jest jak dziecko w łonie matki. Ufam, że ten kościół obdarowany Duchem Kościoła Chrystusa nieustannie rodzi się jako świadek ewangelii. Tegoroczny Światowy dzień misyjny już 23 października z woli papieża Franciszka Przeżywać będziemy pod hasłem: Będziecie moimi świadkami. Jest to punkt centralny, istota nauczania Jezusa, skierowanego do uczniów, odnośnie do ich misji w świecie. Wszyscy uczniowie będą świadkami Jezusa dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymają — zostaną nimi ustanowieni przez łaskę. Gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek by byli. Tak jak Chrystus jest pierwszym posłanym, to znaczy misjonarzem Ojca (por. J 20, 21) i Jego „wiernym świadkiem” (por. Ap 1, 5), tak też każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa. A Kościół, będący wspólnotą uczniów Chrystusa, nie ma innej misji, jak tylko ewangelizowanie świata, dając świadectwo o Chrystusie. Tożsamość Kościoła polega na ewangelizowaniu.Dziś Ewangelia dana nam przez Kościół 14 rozdział 25-33 wzywa do radykalizmu życia. Pójście za Jezusem wymaga odwagi i konsekwencji. Dlatego módlmy się za młodych, aby nie bali się podjąć decyzji wstąpienia do seminarium w Sandomierzu, Lusace i w tych miejscach gdzie bramy klasztorów, nowicjatów są otwarte. Przyjaciel Kardynała Kozłowieckiego śp. Prałat Marceli Prawica jako starszy kapłan emeryt na spotkaniu z klerykami czego byłem świadkiem mówił: Nie Bój się iść za Jezusem, jeśli zrobiłeś jeden krok nie odstępuj idź cały czas do przodu. Wymogi ewangelii i droga Jezusa jest drogą ku Jerozolimie Zmartwychwstanie, ale przez wzgórze Golgoty, ubiczowanie i śmierć. Dokładanie ręki do dzieła ewangelizacji po dziś dzień wymaga siły, zaufania, mądrości. Trudno jest być świadkiem Jezusa w liceum, gdy zostajesz sam na lekcji religii, nie łatwo być świadkiem w gronie młodych małżeństw gdzie dla wielu 3 dziecko to nieuwaga i nienormalność. Często można doświadczyć hejtu w Internecie, gdy na profilu znajomy zapytasz kiedy u nas ksiądz po kolędzie. Świat jest i my jako ludzie wiary jesteśmy posłani do tego świata, będą ze świata Bożych spraw i zamysłów Mądrości Przedwiecznej. Jeszcze mocniej opieramy się o świadectwo wielkich misjonarzy.Kardynał Kozłowiecki z ZambiiSł. Boża Wanda Błeńska z Ugandy Ks. Jan Czuba męczennik z Kongo BrazawilKleryk Robert Gucwa z SMA męcznnikKs. Marceli Prawica z ZambiiKs. Jacek Rybiński z Tunezji Siostra z Republiki Demokratycznej Konga Większość przelała krew za ewangelię, inni po dzień dzisiejszy dotykają ziemi naszych braci i w tym momencie sprawują Eucharystię w Lusace, w Kabwe, w Chingombe, Mukonci, Mpunde. Porzucić wszystko co mamy i iść za Jezusem. To jest trudne po ludzku, to nie może być tylko życzenie lub slogan. Praktykowanie zaufania Jezusowi. Słyszałem taką historię, że w klasztorze kontemplacyjnym matka przełożona każdego dnia wieczorem, pieniądze które zostawały rozdawała ubogim. Otwierała sejf i wypowiadała słowo: Opatrzność Boża jutro się nami zajmie. Wielu z was ma rodziny, plany, projekty wielu z nas programuje rok pracy ufając że zrobi więcej, zbierze więcej pieniędzy, ufunduje więcej stypendiów.Pamiętajmy też, że Bóg potrzebuje otwartego sejfu naszego serca, aby mógł je napełnić.”

Link do filmuhttps://youtu.be/IpaeZ-L1_Iw