2012.09.28 Relacja z I Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem ,,Serce bez granic”

 Fotorelacja z przebiegu I Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Misyjnej
im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem ,,Serce bez granic”
w Hucie Komorowskiej

 

 

28 września odbył się I Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej pod hasłem ,,Serce bez granic” , który został  zorganizowany przez Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”, Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

Konkurs objęli honorowym patronatem:

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, Ambasador Jan Wieliński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Podkarpacki Kuratora Oświaty Jacek Wojtas.

Patronatem medialnym konkurs objęli:

TVP3 Rzeszów, Niedziela Sandomierska, Niedziela Rzeszowska, Gość Niedzielny, Korso Kolbuszowskie, Super Nowości, Katolickie Radio VIA, Rozgłośnia Polskiego Radia Rzeszów, Radio Leliwa, ,,Twoje Radio Cmolas” w Cmolasie, www.wrota.podkarpackie.pl www.ko.rzeszow.pl ,www.sandomierz.opoka.org.pl, www.cardinalekozlowiecki.pl, www.majdankrolewski.eu.

 

            Nagrody dla laureatów festiwalu zostały ufundowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Panią Marszałek Annę Kowalską, oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa i Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”, zaś nagrodę specjalną ufundował właściciel Grupy ,,SOTER” Pan Krzysztof Kwaśny, oraz Wójt Gminy Majdan Królewski.

 

Jury w składzie: ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, Bartek Jaskot – muzyk, Tomasz Chlebowski – muzyk, Barbara Węglarz- Prezes Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów w Rzeszowie, Irena Markowicz redaktor Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie, Tomasz Szelongiewicz Redaktor Katolickiego Radia ,,Via” w Rzeszowie, po przesłuchaniu zgłoszonych  do  festiwalu 19 wykonawców  w tym soliści i zespoły,  przyznało następujące nagrody.

 

Nagrodę specjalną Grupy ,,SOTER” otrzymał Zespół „Misyjna Wspólnota FURAHA”, działający przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie.

Jury przyznało w kategorii szkoła specjalna dwie równorzędne nagrody:

Miejsce I dla  Zespołu „WC-PLUS” , działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu oraz Miejsce I dla solisty Dawida Sudoła z Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano:

I Miejsce dla Anny Płudowskiej z Kolbuszowej,

I Miejsce dla Chóru „Cantata” z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim,

II Miejsce dla Zespołu z Publicznego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Tarnobrzegu,

III Miejsce dla Zespołu z Zespołu Szkół w Chwałowicach.

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne jury przyznało następujące miejsca :

Miejsce I zajął Zespół „CDG” z  Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.

Miejsce II przyznano Paulinie Kodyrze z  Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie,

Miejsce III otrzymał Zespół „Concordia” z Zespołu Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni.

Miejsce III zajął Zespół „Siloe”  działający przy parafii p.w. Trójcy Świętej  w Rudniku nad Sanem.

            Na zakończenie nagrody oraz dyplomy za udział wręczali: Bogdan Romaniuk Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego ,, Serce bez granic”, ks. Daniel Koryciński Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, Wojciech Michoń w imieniu ,,Grupy Soter” oraz Elżbieta Szczur Dyrektor Festiwalu Piosenki Misyjnej i Bartek Jaskot gwiazda festiwalu.

            Podczas Festiwalu Bartek Jaskot z Tomaszem Chlebowskim – Gwiazdy Muzyczne Festiwalu, dali profesjonalny koncert  dla  uczestników, który cieszył się dużym powodzeniem. Niespodzianką zaś stał się występ dr Mieczysława Maziarza, ordynatora  oddziału nefrologii i dializoterapii SP ZOZ w Kolbuszowej, który jak sam podkreśla wspiera misje i działo Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ  i leczenie misjonarzy.

Organizatorzy serdecznie dziękują: Dyrekcji, nauczycielom i młodzieży Publicznego Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim, Dyrektorowi oraz pracownikom Miejskiemu Domu Kultury w Kolbuszowej za pomoc w profesjonalnym nagłośnieniu festiwalu oraz Dyrektorowi i pracownikowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za scenę, na której młodzi artyści spełniali swoje marzenia. Bardzo dziękujemy również firmie Pawła Kopcia – Brzostowa Góra, Januszowi Mazgaj, Andrzejowi Gil, Marianowi Barnaś,  firmie Lucyny Hałka, Domowi Weselnemu Restauracja ,,Lucjana” z Nowej Dęby, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej Panu Andrzejowi Hałka i KGW w Świerczowie.     

            W tegoroczną współpracę z Fundacją włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich z Świerczowa na czele z przewodniczącą Jolantą Augustyn.  Podczas Dni Kardynała oraz festiwalu można było również  spróbować wypieków  proziaków, pieczonych na blasze na żywym ogniu oraz degustować regionalne wypieki.

1 października 2012r. minęła I rocznica działalności Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej. Przez ten rok Muzeum odwiedziło ponad pięć i pół tysiąca osób z kraju i zagranicy, prawie z wszystkich kontynentów na świecie. Muzeum przygotowuje się do realizacji projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Projekt dofinansowany został z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wokół Muzeum rozpoczęły się prace nad rewitalizacją założenia parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej, polegającej na konserwacji historycznego założenia parkowo-dworskiego, budowie elementów małej architektury, przebudowie i budowie infrastruktury technicznej obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowania terenu.

Tekst: Katarzyna Cesarz

 

 

 

Niżej zamieszczamy oficjalny list wystosowany przez Senatora RP Władysława Ortyla, w związku z I Podkarpackim Festiwalem Piosenki Misyjnej im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”.

 

 Mielec, 27 września 2012 r.

 

 

Pan Bogdan Romaniuk

Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała

Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”

Pani Elżbieta Szczur

Dyrektor Festiwalu

 

            Szanowni Państwo,

            Serdecznie dziękuję za zaproszenie na I Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem „Serce bez granic”, który odbędzie się 28 września 2012 r. w Hucie Komorowskiej. Niestety z uwagi na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe wynikające ze sprawowania mandatu Senatora RP nie będę mógł wziąć osobistego udziału w tym miłym wydarzeniu.

            Proszę jednak pozwolić, że w związku z moją nieobecnością listownie złożę moje serdeczne gratulacje dla Organizatorów niniejszej imprezy.

            Raz jeszcze dziękując za zaproszenie życzę Panu Prezesowi, współpracownikom oraz wszystkim uczestnikom mniejszego Festiwalu wszelkiej pomyślności, udanej zabawy oraz miłych wrażeń.

 

                                                                                  Pozostaję z szacunkiem,

 

                                                                                        Władysław Ortyl

                                                                                           Senator RP