„ZADUSZKI MISYJNE”. WSPOMNIENIE O ŚP. KS. PRAŁACIE JANIE KRZYSZTONIU – PROBOSZCZU, KTÓREGO WIKARIUSZEM BYŁ KARDYNAŁ (10.11.2014)

24 maja 2014 r. odszedł od nas Ks. prałat Jan Krzysztoń, zasłużony misjonarz, który spędził na misji w Zambii 27 lat. Ks. Jan to postać szczególna – był oddanym przyjacielem Kardynała Kozłowieckiego, któremu towarzyszył przez ostatnie lata życia.

Ks. prałat Jan Krzysztoń pochodzi z Godziszowa (parafia pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus). Urodził się 25 września 1951 r., święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1975 r. Będąc młodym kapłanem pracował jako wikariusz w parafii w Kraśniku Fabrycznym, gdzie odkrył swoje misyjne powołanie, następnie zgłosił chęć wyjazdu na misje i w 1987 r. wyjechał do Zambii. W tym miejscu, jak sam mówił, rozpoczął swoje drugie życie.

Do 2012 r. był proboszczem w Mpunde. Tam, razem z Kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ, głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa nie tylko słowem, ale także i czynem. Swoją posługą wobec potrzebujących przekazywał miłość i wiarę w Boga.

W poniedziałek 10 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. Ks. prałata Jana Krzysztonia. Mszy św. przewodniczyć będzie Bp Edward Frankowski – Prezes Zarządu Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Decyzją Kapituły Fundacji Ks. prałat Jan Krzysztoń został pośmiertnie uhonorowany Statuetką „ZASŁUŻONY DLA MISJI – SERCE BEZ GRANIC”.

Zaduszki misyjne - 10.11.2014

/kliknij na plakat, aby go powiększyć/

W tym szczególnym dniu zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy za misjonarzy, którzy już od nas odeszli – kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie.

W kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim zostanie także zaprezentowana wystawa poświęcona śp. Ks. prałatowi Janowi Krzysztoniowi, krótki wywiad przeprowadzony z Misjonarzem w czasie Jego pobytu w Muzeum w Hucie Komorowskiej, a także relacja z uroczystości pogrzebowych z udziałem misjonarzy z Zambii. Autorem relacji jest Rafał Wieczyński, autor filmu o Ks. Jerzym Popiełuszce pt. „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

Wystawa poświęcona śp. Ks. prałatowi Janowi Krzysztoniowi będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej do 30 listopada 2014 r.

 

 

2

Fot. Archiwum Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”