Podsumowanie „Ferii w Muzeum”

W dniach 3 – 12 lutego 2015 roku podczas „Ferii w Muzeum” odwiedziło nas w sumie 412 osób. Wśród grup zorganizowanych, które przybyły do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej były m.in. osoby z Paszczyny, Brzeźnicy, Radomyśla nad Sanem, Domatkowa, Zawady, Nagawczyny, Dębicy i Sandomierza.

Na okres ferii zimowych Muzeum przygotowało zajęcia warsztatowe – plastyczne i muzyczne, podczas których rysowano, tworzono projekty wioski afrykańskiej i uczono się śpiewać pod kierunkiem Pauliny Kodyry, która prowadzi scholę parafialną w Hucie Komorowskiej. Zajęcia plastyczne odbywały się pod kierunkiem Katarzyny Cesarz, Kustosza Muzeum. Wszyscy uczestnicy „Ferii w Muzeum”, oprócz udziału w zajęciach warsztatowych, zwiedzili również naszą wystawę stałą, poświęconą „Misjonarzowi Afryki”.

Zajęcia plastyczne

W trakcie zajęć plastycznych dzieci m.in. rysowały portret Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ oraz próbowały odtworzyć widziane w Muzeum eksponaty

Projekt wioski afrykańskiej

Powstawały także projekty wioski afrykańskiej

Warsztaty muzyczne (1), 10.02.2015

Dodatkowo odbywały się zajęcia muzyczne

Fot. Archiwum Muzeum