25 marca, Dzień Świętości Życia

mid_32739

Serdecznie zapraszamy w dniach od 17 do 24 marca 2015 r. do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Na terenie zabytkowego parku przy Muzeum można w tych dniach obejrzeć wystawę pt. ,, W obronie życia”, zorganizowaną w związku z Dniem Świętości Życia. Ekspozycja składa się z ośmiu barwnych plansz plenerowych przedstawiających fotografie nienarodzonych dzieci, zabitych podczas aborcji. Szokujące zdjęcia mogą obudzić wiele pytań i wątpliwości, co do treści płynących z mediów do naszych dzieci i bliskich., ,Nie możemy biernie patrzeć na zło czynione bliźniemu. Może uratujemy przez tą wystawę jedno ludzkie życie” – mówi Prezes Fundacji Pro na Podkarpacie Jacek Kotula. Ze względu na drastyczne obrazy prosimy nie przyprowadzać dzieci poniżej 15 roku życia.Pan Bogdan Romaniuk Dyrektor Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej zaprasza również wszystkich zainteresowanych na spotkanie z p. Jackiem Kotulą Prezesem Fundacji PRO o/Rzeszów, 25 marca 2015r. tj.w środę o godzinie 9.30 do kościoła p.w. św. M.M. Kolbe w Weryni.
Bardzo dziękujemy za udostępnienie wystawy Panu Prezesowi Fundacji Pro o/ Rzeszów- Panu Jackowi Kotuli.,,Co roku 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu szczególnie modlimy się w intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję. Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy św., ale również prywatnie. W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym. Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie – miesiąc, dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać”.

op. Katarzyna Cesarz