Dr Helena Pyz odebrała w Sandomierzu Statuetkę „Serce bez granic” podczas spotkania Rady Programowej Fundacji

 

24 maja 2015 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu miały miejsce niezwykłe uroczystości. Podczas spotkania rady programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” dr Helena Pyz odebrała nagrodę przyznaną jej za działalność na rzecz misji – Statuetkę „Serce bez granic” im. kard. Adama Kozłowieckiego SJ (1911 – 2007), misjonarza pochodzącego z Podkarpacia, który przez sześćdziesiąt jeden lat pełnił posługę w Zambii. To szczególne wyróżnienie wręczyli laureatce bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej, oraz Bogdan Romaniuk, jeden z inicjatorów i założycieli Fundacji „Serce bez granic” a zarazem dyrektor funkcjonującego od 2011 roku Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

Dr Helena Pyz to niezwykle skromna postać. Urodziła się w 1948 roku. Pochodzi z Warszawy, gdzie ukończyła studia medyczne i przez wiele lat pracowała w przychodniach rejonowych. Jest misjonarką, od dwudziestu sześciu lat zajmuje się chorymi na trąd. Od 1989 roku pełni posługę w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Robi to z potrzeby serca, chce po prostu pomagać. Jak sama mówi, wypełnia jedynie swoje powołanie. Poza tym – jako lekarz – ma misję leczenia ludzi. To misja powierzona jej przez samego Pana Boga.

W odczytanej podczas uroczystości laudacji, Bogdan Romaniuk zaznaczył, że dr Helena Pyz to osoba o niezwykłym życiorysie. Od najmłodszych lat jej życie było przepełnione cierpieniem. W młodości przeszła wiele chorób, m.in. chorobę Heinego-Medina, w wyniku której przez wiele lat miała problemy z chodzeniem, od 2011 roku porusza się na wózku inwalidzkim. Samą decyzję o rozpoczęciu studiów medycznych podjęła z prostego powodu: chciała spłacić swój dług wdzięczności wobec tych lekarzy, którzy stanowili dla niej wzór do naśladowania. Do Indii zapragnęła wyjechać, aby pomóc ciężko choremu księdzu, który był tam wówczas jedyną wykwalifikowaną osobą, niosącą pomoc kilkunastu tysiącom trędowatym. – Dla dr Heleny Pyz, to, co robi, daje jej mnóstwo radości, spełnienie. Wykonuje pracę wolontariacką, od dwudziestu sześciu lat. Oprócz Ośrodka Jeevodaya, obsługuje przychodnie wyjazdowe położone w promieniu około 200 km. Zdarza się tak, że wraz ze swoim zespołem medycznym, przyjmuje tam niewyobrażalną na standardy europejskie liczbę trzystu pacjentów w ciągu jednego dnia. Dr Helena Pyz ewangelizuje czynem, jakim jest posługa i miłość do tych, których inni z lęku i uprzedzeń unikają – podkreślił.

Dr Pyz jest dwunastą osobą, która od 2011 roku została nagrodzona przez fundację wyróżnieniem w postaci Statuetki „Serce bez granic”. Odbierając tę nagrodę, ze wzruszeniem powiedziała – Człowiek ma tylko jedno serce, i powinien je wkładać w całości w to, co robi, gdziekolwiek jest. Nazwa tej statuetki – „Serce bez granic” – jest dla mnie bardzo zobowiązująca. Ja pracuję w Indiach, gdzie – ze względu na system kastowy – ludzie ubodzy, niepełnosprawni, trędowaci są traktowani w okrutny sposób. Żeby tam pracować, trzeba ich kochać – tych, których inni nawet nie uważają za ludzi.

Wręczenie Statuetki

W tym roku, po raz pierwszy – dzięki wsparciu wielu darczyńców, którym bliskie są potrzeby misji – fundacja przekazała laureatowi statuetki również czek w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby działalności prowadzonego przez dr Helenę Pyz Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya i szkoły, do której uczęszczają dzieci z rodzin najuboższych. Obecny na spotkaniu bp Edward Frankowski, prezes zarządu Fundacji „Serce bez granic”, podziękował wszystkim, którzy pomogli ufundować czek towarzyszący statuetce, a byli to: Adam Krępa – prezes zarządu Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., Grzegorz Kopeć – właściciel firmy Hydrogaz Sp.j. z Padwi Narodowej, Janusz Bik – przewodniczący rady gminy Padew Narodowa, Stefan Bieszczad – prezes zarządu Suret Sp. z o.o. z Dębicy, Mieczysław Maziarz z Kolbuszowej, Edward Pociask z Dębicy, oraz Anna Jabłońska z Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipsku.

Wręczenie czeku

W niedzielnych uroczystościach w Sandomierzu wzięło udział wielu gości, m.in. Maria Kurowska – wicemarszałek województwa podkarpackiego, która w imieniu marszałka Władysława Ortyla przekazała dr Helenie Pyz gratulacje z okazji nadanego wyróżnienia w postaci Statuetki „Serce bez granic”, życząc jej wielu sił na dalsze lata tej jakże trudnej pracy.

Marszałek Maria Kurowska

Podczas spotkania rady programowej zaprezentowano ponadto projekt Centrum Polsko-Afrykańskiego, opracowany przez absolwentkę Politechniki Warszawskiej, mgr inż. arch. Zofię Wojtach. Prezentację dotyczącą odbudowy domu rodzinnego kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej przedstawił dr inż. arch. Jacek Parczewski, jej promotor, oraz mgr inż. arch. Damian Kopczyński.

W spotkaniu udział wzięli także Julita i Rafał Wieczyńscy, którzy poinformowali zgromadzonych o projekcie, nad którym pracują od pewnego czasu – filmie fabularnym o kard. Kozłowieckim, zapraszając przy tym zebranych do współpracy w przedsięwzięciu.

Julita i Rafał Wieczyścy

Wśród osób zgromadzonych byli także: s. Oktawia Kozłowiecka OSU – bratanica kard. Kozłowieckiego, Jan Wieliński – były ambasador Polski w Zimbabwe, Anna Sułkowska – kierownik Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya w Warszawie, Anna Kuracińska z Fundacji Heleny Pyz „Świt Życia”, dr Agatha Lloyd – dyrektor Szpitala im. kard. Kozłowieckiego w Lusace (Zambia) oraz Mailesi Jere pracująca na tamtejszym oddziale radiologii, Witold Wiśniewski – dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Mieczysław Maziarz – senator VI kadencji i ordynator oddziału nefrologii i dializoterapii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej, Wojciech Trzaska – zastępca dyrektora departamentu prawnego urzędu marszałkowskiego województwa podkarpackiego, przedstawiciele Towarzystwa Pomocy Trędowatym z Krakowa: Elżbieta i Wojciech Jastrzębscy, Grzegorz Zięba z Sports Progress Italy – Volleyball, ks. prałat Zygmunt Gil – kanclerz i proboszcz Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, ks. dr Jan Biedroń – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, ks. Marek Drwiła – vice-ekonom Diecezji Sandomierskiej, ks. Roman Dyląg – dziekan dekanatu raniżowskiego (diecezja sandomierska), ks. Daniel Koryciński – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej, ks. Leszek Pachuta – dyrektor naczelny Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, ks. Marek Flis – proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Kantego w Sandomierzu, Anita Gietka – prezes Akcji Katolickiej w Rudniku nad Sanem, Jerzy Wilk – wójt gminy Majdan Królewski, Mariusz Wołosz – radny i reprezentant rady gminy w Majdanie Królewskim, Stanisław Rokosz – wójt gminy Dębica, Robert Pluta – wójt gminy Padew Narodowa, Kamil Smoła – przewodniczący rady powiatu dębickiego, dr Anna Jagodzińska z IPN w Warszawie, dr Mateusz Szpytma reprezentujący IPN w Krakowie oraz powstające w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów, Katarzyna Cesarz – kustosz Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Kamil Zagórowski z Fabryki E-biznesu Sp. z o.o., oraz Emil Jurkiewicz – prezes zarządu Fundacji „Bliźniemu Swemu…” na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie.

W dniu 24 maja 2015 roku do rady programowej fundacji zostało włączonych siedmiu nowych członków: Jolanta Róża Kozłowska – była konsul generalna RP w Kolonii (Niemcy), mecenas Jolanta Hończak, Andrzej Bajor – właściciel firmy STALBUDOWA KAZEX ANDRZEJ BAJOR, Roman Dec – dyrektor Banku PEKAO S.A. w Rzeszowie, Paweł Zając – dyrektor Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, Wacław Szary – prezes zarządu OPTeam S.A. w Jasionce koło Rzeszowa, oraz Marcin Sęk.

Spotkanie prowadzili: ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ oraz Dariusz Bździkot, sekretarz zarządu fundacji.

Wśród mediów przybyłych na uroczystości byli obecni przedstawiciele: Katolickiej Agencji Informacyjnej, TVP Rzeszów, Radia Watykańskiego, Radia Rzeszów, dziennika „Super Nowości”, oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich.

***

Dr Helena Pyz jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. W 2005 roku otrzymała, na wniosek ambasadora Polski w Indii, Order Polonia Restituta. Jest też m.in. Damą Orderu „Ecce Homo”, przyznawanego wybitnym działaczom społecznym, którzy swoją działalnością dowodzą prawdziwości słów: „Człowiek – to brzmi dumnie”, oraz wyróżnienia „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”. W 2008 roku otrzymała „Order Uśmiechu”, została także laureatką nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów. Przyznaje ją Klub Inteligencji Katolickiej osobie, która całym swoim życiem ukazuje wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. W kwietniu 2015 roku została także uhonorowana odznaką honorową „Bene Merito”, którą przyznaje minister spraw zagranicznych ludziom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polsko-indyjskich relacji.

Fot. Robert Wilk.