Promowanie uczestnictwa i aktywności wśród młodzieży

ZAPRASZAMY – czekamy na zgłoszenia tych, którzy pragną włączyć się w praktyczne i aktywne uczestnictwo w pomoc Trzeciemu Światu!

plakat rekrytacyjny