Diecezja sandomierska buduje scenę plenerową

 kc

Diecezja Sandomierska
buduje scenę plenerową na terenie zabytkowego parku w Hucie Komorowskiej, przy udziale środków z MKiDN, Infrastruktura kultury 2017 .

Zgodnie z umową zadanie polega na kompleksowym wykonaniu
sceny plenerowej na działce nr 546/2 obręb Huta Komorowska w tym:
– Roboty ziemne na potrzeby budowy sceny plenerowej
– Fundamenty pod scenę plenerową
– Konstrukcja stalowa sceny plenerowej
– Okładzina drewniana sceny plenerowej
– Podłoga sceny plenerowej
– Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

ZADANIE JEST DOFINANSOWANE  PRZEZ