Wystawa ,,Książę Kościoła” 2-9 grudnia 2019 r. w Kurozwękach

Wystawa o kardynale Adamie Kozłowieckim „ Książę Kościoła „ wraz z banerem promującym Miasto i Gminę Kolbuszowa w dniach od 2 do 9 grudnia w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach
INFORMACJE O PARAFII
Kurozwęki swoimi początkami sięgają XII w. Były one siedzibą znanego rodu Kurozwęckich herbu Róża (albo Poraj). W źródłach pisanych już w 1174 r. wymieniany jest Krzesław z Kurozwęk (innym znanym przedstawicielem tego rodu był Dobiesław, żyjący w XIV w., który nie dopuścił do ślubu królowej Jadwigi z księciem Wilhelmem Habsburskim). Można przypuszczać, iż jeszcze wcześniej istniała w tej miejscowości niewielka świątynia (niektórzy historycy jako datę jej budowy wymieniają rok 1157). Parafia w Kurozwękach erygowana została w 1347 r. Kościół murowany powstał na miejscu dotychczasowej niewielkiej świątyni ok. 1470 r. 1 sierpnia 1487 r. Piotr z Kurozwęk, kasztelan sandomierski, oddał parafię wraz z kościołem pod opiekę kanoników regularnych św. Augustyna. Około poł. XVI w. Kurozwęki przejął ród Lanckorońskich. W tym czasie przeszli oni na arianizm, a co za tym idzie, dokonali rabunku i profanacji miejscowej świątyni, zamieniając ją na zbór. Kanonicy regularni powrócili do Kurozwęk w 1594 r. Posługiwali tu do 1827 r. Na ich miejsce przybyły Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, które w zabudowaniach poklasztornych urządziły schronisko dla starców. Do 1925 r. parafia Kurozwęki znajdowała się na terenie diecezji kieleckiej, po czym została przeniesiona do diecezji sandomierskiej. Kościół parafialny pw. św. Augustyna wzniesiono ok. 1470 r. Świątynia rozbudowana została w latach 1619-1635 (m.in. poprzez dobudowę kaplicy Pięciu Ran Chrystusa), z fundacji rodu Lanckorońskich. Nowej przebudowy kościoła dokonano w 1872 r., gdy rodzina Popielów dobudowała neogotycką kaplicę tuż za prezbiterium. Renowację kościoła po II wojnie światowej przeprowadził ks. Antoni Zmysłowski. Świątynia jest murowana, barokowa, z zachowanymi elementami gotyckimi. Do południowej ściany nawy w I poł. XVII w. dobudowana została kaplica na planie kwadratu, zwieńczona kopułą. Nad kruchtą po stronie zachodniej znajduje się wieża – dzwonnica, pochodząca z 1648 roku. Wnętrze kościoła jest nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, natomiast prezbiterium – sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wyposażenie wnętrza pochodzi z różnych okresów. Najstarszym elementem jest późnogotycki obraz z początków XVI w. Vir Dolorum z Matką Bożą i św. Janem, umieszczony w ołtarzu kaplicy. Główny ołtarz kościoła jest późnorenesansowy, z początków XVII w., jest w nim obraz MB z Dzieciątkiem z 1648 r. W zachodniej części nawy znajduje się drewniany chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, pochodzący z XVIII w. Za organami położone jest pomieszczenie dawnego chóru zakonnego. Teren kościoła otacza stary, kamienny mur – wejście prowadzi od strony rynku, poprzez barokową bramkę.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
Kaplice i kościoły
Oględów – kaplica pod wezwaniem św. Józefa, położona 4 km od kościoła parafialnego. Zlokalizowana jest w opustoszałym budynku szkoły. Funkcjonuje od 1992 r. .
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.30.
Kurozwęki – kaplica pod wezwaniem św. Rocha, położona ok. 700 m od kościoła parafialnego. Zbudowana została w XVIII w. jako wotum dziękczynne za ocalenie mieszkańców Kurozwęk od epidemii cholery, która panowała w okolicy ok. 1705 r. Odrestaurowana w latach 1914-1919 oraz po II wojnie światowej.
Msze święte:
Poniedziałek Wielkanocny, św. Rocha (18 sierpnia).
Dom zakonny:
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Siostry Szarytki)
28-200 Staszów, Kurozwęki, ul. Kościelna 4, tel. 15 864 72 28
Instytucje i ośrodki kościelne:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kurozwękach
28-200 Staszów, Kurozwęki, ul. Kościelna 4, tel. 15 866 72 41
zol-kurozweki.pl; e-mail: poczta@zol-kurozweki.pl
OBSADA PERSONALNA
Proboszcz – Ks. kan. Andrzej Bąk
Wikariusz – Ks. mgr Janusz Dudek (od 2015 r.)

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
fot. ks. D.K